Publications

Articles Published in Other Journals

İş ve Meslek Danışmanlarının Bakış Açısından İşsizlik ve Danışmanlık

Çalışma ve Toplum, vol.2, no.61, pp.975-1004, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Türkiye’xxde Sağlık Çalışanlarında Tükenmişlik Sendromu: bir Meta Analiz Çalışması

İş, Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol.20, no.4, pp.39-59, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

İnsan Kaynakları Alanına Bloglar Üzerinden BakmakNitel Bir İnceleme

Yönetim ve Ekonomi, vol.24, no.3, pp.759-782, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

İşgücü Piyasalarının İzlenmesinde Büyük Veri Google Trends Verileri Üzerinden Bir Araştırma

Journal of Social And Humanities Sciences Research, vol.4, no.12, pp.1019-1103, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Estetik Emek Çalışan Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Yeni Görünümü

Karatahta İş Yazıları Dergisi, no.5, pp.37-50, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Genel Kadınların Sosyal Güvenliği

LEGAL İŞ hukuku Ve sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, pp.595-614, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Emeklilik Hazırlık Programlarının Emeklilerin Yaşam Kalitelerini Geliştirmedeki Rolünün Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Süleyman Demirel üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.3, no.3, pp.223-232, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Reklam Ajanslarında Çalışanların Motivasyonunu Etkileyen Ergonomik Faktörler Üzerine Betimsel Bir İnceleme

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.3, no.3, pp.615-621, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Phenomenon of working after retirement and its relation with quality of life in Turkey

European Journal of Research on Education, vol.2, no.2, pp.45-54, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Bireycilik ve yeni kariyer yönelimleri

Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.18, no.2, pp.49-62, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Avrupa Birliğinde Güvenceli Esneklik ve Eğilimler

SOSYOEKONOMI, vol.5, no.10, pp.77-94, 2009 (ESCI)

İşini Kaybetme Kaygısı İş Güvencesizliği

Çalışma ve Toplum, vol.12, no.1, pp.1117-140, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Sosyal Dışlanma

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.3, pp.83-104, 2001 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Geçmişten Günümüze Kıdem Tazminatı UYgulaması

Panel( Küresel Krizin Denizli İşgücü Piyasasına Etkisi ve Kıdem Tazminatının Güncel Sorunlarıın Tespiti, Denizli, Turkey, 12 June 2010

KAMU İDARELERİNDE ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KAYFOR !7, Karaman, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.516-519

İşgücü Piyasası Bİlgi Sistemi Türkiye de Mevcut Durum ve Norveç Örneği

II.Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 27 November 2014, pp.151-161 Sustainable Development

Türkiye’de Yaşlı İstihdamına Yönelik Politikalar

International Conference on ”Social and Economic Impacts of Globalization and Future of European Union, Podgorica, Montenegro, 5 - 07 September 2018

Kamu Personelinin Örgütsel Sinizm Düzeyi ve Örgütsel Sesszilik İle İlişkisi: Eğitim Sektörü Örneği

Uluslararası Kamu YÖnetimi Forumu17, Karaman, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.986-1002

Yükseköğretim Mezunlarının İşgücü Piyasası Talebine Uyumu: Dış Ticaret Programı Örneği

VIth International EurasianEducational Research Congress, Ankara, Turkey, 19 - 22 June 2019 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Çalışma Yaşamında Güvenlik Kültürü ve Güvenli Davranış

in: Afetler ve Güvenlik Yönetimi, Zerrin Toprak Karaman, Oğuz Sancakdar, Editor, Palme, pp.119-142, 2019

KADIN İSTİHDAMINA İLİŞKİN SORUNLAR, TEHDİTLER VE FIRSATLAR

in: TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA KADIN ARAŞTIRMALARI, Altay Asuman, Aslanpay Özdemir Esin, Editor, EFLATUN BASIM DAĞITIM EFİL YAYINCILIK, Ankara, pp.166-190, 2021

Toplum 5.0 ve Toplumda Güven İlişkilerinde Değişim

in: Gelecek Ne Getirecek? Tüm Yönleriyle Toplum 5.0, Çakır Özlem, Karaman Zerrin Toprak, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.153-168, 2020