İşgücü Piyasalarının İzlenmesinde Büyük Veri Google Trends Verileri Üzerinden Bir Araştırma


SEÇER B., SEÇER H. Ş.

Journal of Social And Humanities Sciences Research, vol.4, no.12, pp.1019-1103, 2017 (Peer-Reviewed Journal)