About


Bioİzmir, sağlık alanında fikirden ürüne kadar ilerleyen tüm aşamalarda sanayici, akademisyen ve sağlık kuruluşlarına Ar-Ge, Danışmanlık, Eğitim ve Hizmet desteği vermektedir.

İzmir’in sağlık girişimleri ve inovasyonu kavşağı haline gelmesini amaç edinen ve İzmir Kalkınma Ajansı’nın desteği ile tamamlanan DEÜ Bioİzmir Uluslararası Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcı Uygulama ve Araştırma Merkezi, içerisinde tam donanımlı üniversite hastanesinin, hastaneye tam entegre sağlık temalı bir teknoparkın, araştırma merkezlerinin, laboratuvarların, akademik eğitim alanlarının bulunduğu bir sağlık kampüsü bünyesinde yer almaktadır.

DEÜ Bioİzmir Uluslararası Sağlık Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcı Uygulama ve Araştırma Merkezi, sağlıkta “laboratuvardan hasta yatağına” diye adlandırılan zincirde yer alan önemli unsurları İzmir’de bir araya getirerek “tek durak” kavramı ile yaşama geçirilmesini, sağlık alanında fikirden ürüne ve pazara kadar ilerleyen tüm aşamalarda hem sanayiciye, hem de akademisyene “kolaylaştırıcı”, “hızlandırıcı”, “geliştirici”, “eş uyum sağlayıcı”, “bir araya getirici” olarak destek sağlamayı hedeflemiştir.