Gastronomi Turizmi Kapsamında Geleneksel Üzüm Pekmezi Üretimi: Çal İlçesi Üzerine Bir İnceleme


BARAT T., BUCAK T.

Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.1, pp.227-250, 2022 (Peer-Reviewed Journal)