BÖLGE TANITIMINA COĞRAFİ İŞARETLİ YEMEKLERİN KATKISI: EGE BÖLGESİNE AİT KÖFTELER


Kavas S., Bucak T.

Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research, vol.7, no.2, pp.328-345, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Coğrafi işaretleme; yöreyle kuvvetli bağı bulunan ürünleri koruyabilmek, gelecek nesillere aktarabilmek ve bu ürünleri pazarlayabilmek adına ürünün kimliği niteliğinde sayılan ve ürünün kalitesini garanti eden uygulama olarak da ifade edilmektedir. Son yıllarda destinasyonların gastronomik kimlik kazanma süreçlerinde yöresel ürün ve değerlerini ön plana çıkardığı ve gastronomik ürünleri ile markalaşma çabası içerisinde olduğu görülmektedir. Coğrafi işaret tescilli ürünlerinin tanıtım faaliyetlerini yeterli düzeyde gerçekleştirmiş olan bölgeler veya şehirler ürünleri ile gastronomik anlamda özdeşleşmektedir. Bu tanıtım faaliyetlerine yeteri önem ve özeni göstermemiş destinasyonlarda ise tescillenen ürünler bilinirlik yönünden daha geri planda kalmaktadır. Temmuz 2023 itibariyle Türkiye genelinde 48 (adet) Ege bölgesinde ise 13 (adet) coğrafi işaret tescilli köfte bulunmaktadır. Çalışmanın amacı Ege Bölgesindeki coğrafi işaret tescilli köftelerin, bölge tanıtımına katkısı ve coğrafi işaretli ürünün tescil edilmesinin tescil sonrasında nasıl bir etki yarattığının araştırılmasıdır. Araştırma coğrafi işaret tescilli köfte/ köfteli yemekleri tescil ettiren kurum ve kuruluşlarda konu ile yakından ilgilenmiş yetkili personel ve sürece akademik bilgileriyle katkıda bulunmuş uzman kişiler ile önceden belirlenmiş olan sorular (yarı yapılandırılmış görüşme) kullanılarak, yüz yüze görüşme yapılmıştır. Elde edilmiş olan veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, coğrafi işaret tescilli köfte/ köfteli yemeklerin bölge tanıtımına yeteri katkıyı sağlayamadığı ve coğrafi işaret tescilinin köftenin bilinirliğine/ tanınırlığına belirgin etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.