Örgütsel Destek Algısı, İş Stresi, İşin Anlamlılığı ve Proaktif Kişilik Özelliklerinin Otel Çalışanların Yaratıcılığına Etkisi: Beş Yıldızlı Bir Otel Çalışanlarında Uygulama


AKGÜNDÜZ Y., ADAN Ö., ALKAN C.

Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, pp.50-68, 2017 (Peer-Reviewed Journal)