İkna Söylemi ve Satış Stratejileri Bağlamında Televizyon Reklam Sloganları


OTAN O.

Uluslararası Hakemli İletişim ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no.14, pp.155-172, 2017 (Peer-Reviewed Journal)