Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ege Bölgesinin Kabuk ve Üst Manto Yapısının Tümleşik Sismolojik ve Gravite Yöntemleriyle Araştırılması

On yılın ardından Ulusal Deprem Araştırma Programı Çalıştayı(2023 UDAP), Ankara, Turkey, 23 - 24 November 2023, pp.58-70

THE COUPLING MODELING AND COMPLEX GRADIENT METHOD APPLICATIONS IN GEOTHERMAL AREAS

10th INTERNATIONAL ZEUGMA CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH, Gaziantep, Turkey, 25 - 26 July 2023, pp.854-861

GEO-ELECTRICAL CHARACTERISTICS OF THE ERECEK-CANAKKALE REGION

ICENS 7th International Conference on Engineering and Natural Science, Online, Bosnia And Herzegovina, 23 - 27 June 2021

DOĞAL POTANSİYEL ZAMAN SERİLERİNİN ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERLE ANALİZİ: Urla-Gülbahçe Örneği

Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Bilimsel Kongresi, İzmir, Turkey, 30 May - 02 June 2018, pp.406-410

Inversion of Analytic Signal Amplitude of Magnetic Data using Differential Evolution Algorithm

2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE – CAPPADOCIA 2017), Nevşehir, Turkey, 8 - 10 May 2017

Erzurum ve Çevresindeki Süreksizliklerin Sınır Analizi YöntemleriKullanılarak Belirlenmesi

Genç Yerbilimciler Kongresi (GYK 2015), İzmir, Turkey, 5 - 07 June 2015, pp.26-27

Jeotermal alanlarda Doğal Potansiyel ve Sıcaklık İlişkisi

Türkiye 15. Jeofizik Kurultayı ve Sergisi, İzmir, Turkey, 20 - 24 October 2013, pp.33

Cumalı Seferihisar İzmir Jeotermal Alanında Yapılan SP Manyetik ve Elektromanyetik Çalışmalar

Türkiye 10. Enerji Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 30 November 2006, vol.2, pp.167-176

Cumalı Seferihisar İzmir Jeotermal Alanının Manyetik Ve SP Yöntemleriyle İncelenmesi

Türkiye 17. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, Ankara, Turkey, 14 - 17 November 2006, pp.48-49

SUBSURFACE MODELING OF GEOTHERMAL SYSTEMS BY COUPLED SELF POTENTIAL

International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Region (IESCA 2005), İzmir, Turkey, 4 - 07 October 2005, pp.263-264

Geophysical Studies in the Seferihisar Geothermal Region As Example The Cumalı Hot Spring

International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Regions – IESCA 2005, İzmir, Turkey, 4 - 07 October 2005, pp.263

Investigation of Parameter Determination Methods in Natural Source Field Applications

International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Regions – IESCA 2005, İzmir, Turkey, 4 - 07 October 2005, pp.260

GEOPHYSICAL PROSPECTING IN ARTEMISSION AND AGORA (MAGNESIA-AYDIN) BY VLF AND MAGNETIC METHODS

International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Regions (IESCA-2005), İzmir, Turkey, 4 - 07 October 2005

APPLICATION OF FINITE ELEMENT METHOD TO OBSERVED BOUGUER GRAVITY DATA OF CRETAN ARC

International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Region (IESCA-2005), İzmir, Turkey, 4 - 07 October 2005, pp.253

GEOPHYSICAL STUDIES IN THE SEFERIHISAR GEOTHERMAL REGION: AS EXAMPLE, THE CUMALI HOT-SPRING

International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Regions (IESCA-2005), İzmir, Turkey, 4 - 07 October 2005, pp.263

Evaluation of Gravity Data Of Western Cyprus

International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Regions – IESCA 2005, İzmir, Turkey, 04 October 2005, pp.251

Determination of Groundwater Velocity and Direction from Resistivity Measurements

International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Region (IESCA 2000), İzmir, Turkey, 25 - 29 September 2000, pp.186

Jeofizik Yeraltı Parametreleri ile Sondajın Yönlendirilmesi

Sondaj Sempozyumu'98, İzmir, Turkey, 19 - 20 November 1998

Books & Book Chapters

Application of geophysicalmethods in Gulbahce geothermal site,Urla-Izmir,western Anatolia

in: Geothermal Systems and Energy Resources Turkey and Greece Sustainable Energy Developments, Alper Baba, Jochen Bundschuh, D. Chandrasekharam, Editor, CRC Press, Leiden, pp.251-257, 2014

Metrics

Publication

43

Citation (WoS)

86

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

84

H-Index (Scopus)

5

Project

8

Thesis Advisory

3

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals