Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Evaluation of Multivariate Adaptive Regression Splines for Prediction of Kappa Factor in Western Türkiye

7th International Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Antalya, Turkey, 6 - 10 November 2023, pp.1-7

Ege Bölgesinin Kabuk ve Üst Manto Yapısının Tümleşik Sismolojik ve Gravite Yöntemleriyle Araştırılması

On yılın ardından Ulusal Deprem Araştırma Programı Çalıştayı(2023 UDAP), Ankara, Turkey, 23 - 24 November 2023, pp.58-70

DEUNET: The real time seismic monitoring in Izmir and its surroundings, Western Turkey

37th General Assembly of the European Seismological Commission, atina, Greece, 19 September 2021, pp.410-411

İZMİR VE ÇEVRESİNİN SİSMİK AKTİVİTESİNİN DEUNET DEPREM İSTASYONLARI İLE İNCELENMESİ

6. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Kocaeli, Turkey, 13 October 2021, pp.538-542

DEUNET SİSMOLOJİK GÖZLEM AĞI İSTASYONLARININ ZEMİN ETKİLERİ İÇİN SPEKTRAL ORAN KESTİRİMLERİNİN İLK BULGULARI

6. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Kocaeli, Turkey, 13 October 2021, pp.650-656

Batı Türkiye için yüksek frekans sönüm parametresi (kappa, κ) ile vs30 değerleri arasında ilişkiler

5. International Conference on Earthquake Engineering and Seismology ( 5ICEES ), Ankara, Turkey, 8 - 11 October 2019

DEUNET: Dokuz Eylül Üniversitesi Sismolojik Gözlem Ağı Projesi

5. International Conference on Earthquake Engineering and Seismology, Ankara, Turkey, 8 - 11 October 2019

Balıkesir Bölgesi için Yüksek-frekanslıSpektral Sönüm (Kappa) Modeli

Uluslararası Katılımlı 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 28 January - 01 February 2019

Attenuation of three component ground motion in western Anatolia horst graben system Turkey

Seismological Society of America 2015 Annual Meeting, California, United States Of America, 21 - 23 April 2015

Yerel sönüm olgusu ve ege horst graben sistemi örneği

3. Türkiye DepremMühendisliği ve Sismoloji Konferansı, İzmir, Turkey, 14 - 16 October 2015, pp.1-8

Site transfer functions of threecomponent ground motion in western Turkey

European Geosciences Union General Assembly 2015, Vienna, Austria, 12 - 17 April 2015

Batı Anadolu horst graben sisteminde farklı zeminler için yerel sönüm parametresinin irdelenmesi

ATAG 18-Aktif Tektonik Araştırma Grubu Toplantısı, Muğla, Turkey, 5 - 07 November 2014

Batı Anadolu’da S-Dalgası Geometrik Yayılma ve Anelastik Sönümü

Aktif Tektonik Araştırma Grubu 14. Toplantısı, Adıyaman, Turkey, 03 November 2010, pp.31

Preliminary Results on Attenuation Characteristics of S-waves in Western Anatolia, Turkey

European Seismological Commission 32nd General Assembly, Montpellier, France, 06 September 2010, pp.252

Integrated geophysical studies in the höyük of smyrna izmir

Türkiye 18. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, Ankara, Turkey, 14 - 17 October 2008, pp.15

Synthetic simulation modelling of near surface structures by ground penetrating radar method

Türkiye 18. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, Ankara, Turkey, 14 - 17 October 2008, pp.31

Integration of Electrical Resistivity Tomography Magnetic and GPR Studies in the Ayavoukla Church Izmir Turkey

Yüzeye Yakın Yapıların Belirlenmesinde Jeofizik ve Uzaktan Algılama Sempozyumu, İzmir, Turkey, 30 April - 02 May 2008, pp.84-87

Aktif Tektonik Araştırmalarda Jeofizik Yöntemler ve Önemi

Aktif Tektonik Araştırma Grubu 11. Çalıştayı, Kocaeli, Turkey, 8 - 09 November 2007

ERT Yönteminin Hidrojeofizik Amaçlı Uygulaması Urfa Haleplibahçe Örneği

Türkiye 17.Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi, Ankara, Turkey, 14 - 17 November 2006

Arkeolojide Geniş Ölçekli Jeofizik Prospeksiyon ve Önemi

Jeoarkeoloji ve Arkeojeofizik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 23 - 25 November 2005

Large scale Geophysical Studies at the some Roman Legionary Camp Sites in Turkey

6th International Conference on Archaeological Prospection, Roma, Italy, 14 - 17 September 2005, pp.341-345

Resistivity Inversion Method in Archaeological Prospection and Its Importance

6th International Conference on Archaeological Prospection, ROMA, Italy, 14 - 17 September 2005, pp.112-115

Geophysical studies in two landslide sites in Turkey

11th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics of the Near Surface Geoscience Division of the EAGE, Near Surface 2005, Palermo, Italy, 4 - 07 September 2005 identifier

Large-scale resistivity and magnetic explorations at the Burgaz archaeological site, Turkey

11th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics of the Near Surface Geoscience Division of the EAGE, Near Surface 2005, Palermo, Italy, 4 - 07 September 2005 identifier

İzmir Agorası Üzerinde Yapılan Jeofizik Araştırmalar

Türkiye 15. Jeofizik Kurultayı ve Sergisi, İzmir, Turkey, 20 - 24 October 2003, pp.87-88

Sığ Aramacılıkta Sonlu Farklar Yöntemiyle 2B ve 3B Düz Çözüm Özdirenç Modellemesi

Türkiye 15. Jeofizik Kurultayı ve Sergisi, İzmir, Turkey, 20 - 24 October 2003, pp.132-133

Metrics

Publication

51

Citation (WoS)

182

H-Index (WoS)

7

Citation (Scopus)

208

H-Index (Scopus)

7

Project

5

Open Access

1