Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

«Résumer» comme reconstitution du sens dans le processus de production écrite en classe de FLE

2. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, İzmir, Turkey, 28 - 29 May 2021

Fransızca Yazili Anlama/Anlatım Becerisi Kavşağinda Yabanci Dil Eğitimi ve Dilbilim

I. Uluslararası Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Sempozyumu UBEST 2019, İzmir, Turkey, 02 May 2019, pp.772-782

Attîla İlhan'ın Sisler Bulvarı Kiabında Uzama Göstergebilimsel Bir Yaklaşım

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ (CONGIST'19), İstanbul, Turkey, 18 September 2019

Yabancı Dil Eğitiminde Kültür Aktarımında Özgünlük Sorunu: Otantik Dokümanların Rolü

Türkiye'de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 22 November 2007

Books & Book Chapters

Sosyal Bilimler Alanında Bilimsel Bilginin Dilsel ve Dildışı Yapılandırılması : Yeniden Söyleyim Örneği

in: SOSYAL, BEŞERİ ve İDARİ BİLİMLERDE GÜNCEL TARTIŞMALAR 2, Prof. Dr. Sinan SÖNMEZ Dr. Özgür IŞIK, Editor, Platanus, İzmir, pp.375-404, 2022

Şiir ve Göstergebilim: Attilâ İlhan'ın Sisler Bulvarı Örneği

in: THE CITY: LITERARY ENCOUNTERS ŞEHİR: EDEBÎ KARŞILAŞMALAR, Erman Gören,Ebru Yener Gökşenli,Mehmet Şerif Eskin,Bülent Çağlakpınar, Editor, Istanbul University, İstanbul, pp.233-261, 2021

Fransızcanın yabancı dil olarak öğrenimi: Göstergebilimsel-Eğitbilimsel yaklaşım

in: Prof. Dr. Ayşe Eziler Kıran’xxa Armağan, Onursal Ayırır, İrem Korkut, Ece, Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.57-69, 2017

Tahsin Yücel'in Ayna Öyküsüne Göstergebilimsel Bir Yaklaşım

in: İletişim Araştırmalarında Göstergebilim Yazınsaldan Görsele Anlam Arayışı, Ahmet Güneş, Editor, Literatürk Academia, Konya, pp.259-277, 2014

Reklam Bildirilerinin Kültür Göstergebilimi Açısından Değerlendirilmesi

in: Görsel Göstergebilim İmgenin Anlamlandırılması, Ahmet Güneş, Editor, Es Yayınları, İstanbul, pp.107-116, 2012

Metrics

Publication

25

Thesis Advisory

2

Open Access

4