Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2014 - Continues Associate Professor

  Dokuz Eylul University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2010 - 2013 Assistant Professor

  Dokuz Eylul University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2007 - 2010 Lecturer PhD

  Dokuz Eylul University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2005 - 2007 Expert PhD

  Dokuz Eylul University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2002 - 2005 Research Assistant PhD

  Dokuz Eylul University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2000 - 2001 Research Assistant PhD

  Dokuz Eylul University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Managerial Experience

 • 2023 - Continues Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi “Kütüphane Kurulu” üyeliği

  Dokuz Eylul University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2020 - Continues İstatistik, Risk ve Aktüerya Uygulama Araştırma Merkezi Merkez Danışma Kurulu Üyesi

  Dokuz Eylul University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2019 - Continues Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi “Özdeğerlendirme Kurulu Üyeliği”

  Dokuz Eylul University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2019 - Continues Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi "Müfredat Kurulu Üyeliği"

  Dokuz Eylul University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2018 - Continues Ethics Committee Member

  Dokuz Eylul University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2015 - 2023 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi “Öğrenme Kaynakları Merkezi (ARLAB) Bilimsel Danışma Kurulu” üyeliği

  Dokuz Eylul University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2014 - 2017 Fakülte Kurulu Üyesi

  Dokuz Eylul University, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Non Academic Experience

 • 2010 - Continues Yardımcı Doçent

  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

 • 2007 - 2010 Öğretim Görevlisi

  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

 • 2002 - 2007 Araştırma Görevlisi

  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

 • 2000 - 2001 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

  DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

 • 2000 - 2001 Araştırma Görevlisi

  Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

Courses

 • Doctorate İş Toksikolojisi

 • Postgraduate Toksikolojide genel kavramlar

 • Doctorate Uzmanlık alanı

 • Doctorate Farmakolojide ve Toksikolojide Deneysel Yöntemler

 • Doctorate Madde ve İlaç bağımlılığına giriş

 • Doctorate Bitkilerle zehirlenmelere genel yaklaşım

 • Doctorate Bitkiler, bitkisel ürünler ve besinlerle zehirlenmeler

 • Doctorate TOK 6024 Klinik Toksikolojide Medikolegal İlkeler

 • Doctorate Zehrilenen Hastaya Acil Yaklaşım İlkeleri

 • Doctorate Toksikoloji ve Klinik Toksikolojide Genel Kavramlar

 • Doctorate İlaçlarla zehirlenmeler

 • Doctorate İlaç ve Toksinlerin Teratojenik Etkileri