Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

PANEL: UYKUNUN PSİKOFİZYOLOJİSİNDE ELEKTROFİZYOLOJİK OLAYLAR

23. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2023, pp.127 Sustainable Development

Uyku igcikleri kognisyonun elektrofizyolojik belirtecleri midir?

18. Ulusal Sinir Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 6 - 09 November 2020

İlk Atak Psikoz Hastalarında Uyku Yapısının Polisomnografi ile incelenmesi

19. ULUSAL UYKU TIBBI KONGRESİ - 6. ULUSAL UYKU TIBBI TEKNİKER ve TEKNİSYENLİĞİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 26 - 30 September 2018, vol.5, pp.90

Uyku İğciklerinin Bilişsel Fonksiyonlarla İlişkisi

20. Ulusal Psikoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 17 November 2018

Combat related nouns and their emotional impressions,

The International Neuropsychological Society, The Polish Neuropsychological Society and The Polish Neuroscience Society Joint Mid-Year Meetin, Krakow, Poland, 30 June - 03 July 2010

How manic phase affects performance on neuropsychological tests?

14th World Congress of Psychophysiology, St.Petersburg, Russia, 08 September 2008, vol.69 identifier

Neuropsychological profile in levels of obstructive sleep apnea

12th World Congress of Psychopsysiology, Halkidiki, Greece, 18 September 2004, vol.54

Books & Book Chapters

Uyku ve Beyin Gelişimi

in: Beyin Gelişimi, K.M. Yalçın, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.252-272, 2022

Siber Biliş ve Siber Psikolojide Bilişsel Araştırmalar

in: Siber Psikoloji, Selim Günüç, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.140-160, 2021

İşlevsel Nöroanatomi

in: Kaplan ve Sadock, Psikiyatri Kapsamlı Kitabı, Ali Bozkurt, Editor, Güneş Tıp Kitapevi, pp.3-39, 2021

Duyguların Nörobiyolojisi

in: Fizyolojik Psikoloji, Yazıhan Nakşidil, Editor, Nobel AKADEMİK YAYINCILIK, Ankara, pp.361-402, 2021

Uyku İgcikleri ve Klinik Yansimalari

in: Bilişsel Sinirbilim, Sirel Karakaş, Editor, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, Ankara, pp.39-47, 2021

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunda görülen uyku bozuklukları

in: Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, A. Şebnem Soysal, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.1050-1065, 2019

DSM-V Sınıflandırması: Tanısal Ölçütler- Kategoriler ve Kodlar

in: Essentials of Psychiatric Mental Health Nursing, C.Tagül Özcan, N.Gürhan, Editor, Akademisyen Yayınevi, pp.838-870, 2016

Bölüm 7. Norm Değerlerini Belirlemeye Yönelik Araştırmalar

in: BİLNOT-YETİŞKİN / EKLER CİLT I, Sirel Karakaş, Emel Erdoğan Bakar, Elvin Doğutepe Dinçer, Editor, EĞİTİM YAYINEVİ, Konya, pp.163-169, 2014