Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Effect of Nutrition on Reproductive Performance in Male Buffaloes

1st INTERNATIONAL 10th NATIONAL REPRODUCTION AND ARTIFICIAL INSEMINATION SCIENCE CONGRESS, Konya, Turkey, 28 September - 01 October 2022, pp.171-172

Shilajit İçeren Sulandırıcı ile Dondurulan Horoz Spermalarının Değerlendirilmesi

EDUVET INTERNATIONAL VETERINARY SCIENCES CONGRESS, Samsun, Turkey, 25 June 2021

Identification of DNA Damage in Rooster Sperm

EDUVET INTERNATIONAL VETERINARY SCIENCES CONGRESS, 25 June 2021

THE USE OF ANTIOXIDANT IN CRYOPRESERVATION OF ROOSTER SEMEN

EDUVET INTERNATIONAL VETERINARY SCIENCES CONGRESS, Samsun, Turkey, 25 June 2021

Köpeklerde Kriptorşidizm

EDUVET INTERNATIONAL VETERINARY SCIENCES CONGRESS, Samsun, Turkey, 25 June 2021

THE USE OF ANTIOXIDANT IN CRYOPRESERVATION OFBUFFALO SEMEN

3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences, Trabzon, Turkey, 16 - 18 April 2019

THE NEW APPROACHES IN CRYOPRESERVATION OFSTALLION SEMEN

3. International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences, Trabzon, Turkey, 16 - 18 April 2019

Historical Development of Artificial Insemınation in Mares

I.International Equine Medicine Training Congress, Samsun, Turkey, 21 - 24 March 2019

Different Approaches to Freezing Of Stallion Sperm

I.International Equine Medicine Training Congress, Samsun, Turkey, 21 - 24 March 2019

Books & Book Chapters

Koç ve Tekelerde Spermanın Kısa Süreli Saklanması

in: ürkiye Klinikleri - Dölerme ve Suni Tohumlama Özel Konular, Küçükbaş Hayvanlarda Reprodüktif Biyoteknoloji, Doç. Dr. Deniz YENİ, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.24-31, 2022

Mandalarda Süperovulasyon

in: Türkiye Klinikleri - Dölerme ve Suni Tohumlama Özel Konular, Mandalarda Reprodüktif Biyoteknoloji, Doç. Dr. Murat SELÇUK, Editor, Dijital Akademi, Ankara, pp.35-39, 2021

Manda Yetiştiriciliğinde Reprodüktif Biyoteknoloji

in: Türkiye Klinikleri - Dölerme ve Suni Tohumlama Özel Konular, Doç. Dr. Murat SELÇUK, Editor, Dijital Akademi, pp.1-7, 2021

Mandalarda İnfertilite

in: Türkiye Klinikleri - Dölerme ve Suni Tohumlama Özel Konular, Erkek Hayvanlarda İnfertilite Sorunu ve Çözüme Yönelik Güncel Yaklaşımlar, Prof. Dr. Mesut ÇEVİK, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.32-39, 2019

Metrics

Publication

16

Project

4
UN Sustainable Development Goals