Shilajit İçeren Sulandırıcı ile Dondurulan Horoz Spermalarının Değerlendirilmesi


Nizam M. Y., Selçuk M.

EDUVET INTERNATIONAL VETERINARY SCIENCES CONGRESS, Samsun, Turkey, 25 June 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Samsun
  • Country: Turkey
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Horoz spermasındaki yüksek PUFA içeriği , spermanın akışkanlığının temelini oluşturduğu için normal sperma fonksiyonu için gereklidir. Bu nedenle, horoz sperması in vitro kullanım ve depolama sırasında reakt f oks jen türler (ROS) tarafından l p t peroks dasyonuna (LPO) daha duyarlıdır. Antioksidanlar, oksidatif strese karşı primer savunma mekanizmalarıdır. Shilajit serbest radikallerin hasarından koruyarak antioksidan etki göstermektedir. Bu araştırmada amaç shilajit içeren sulandırıcının, horoz spermasının dondurulmasına etkilerinin belirlenmesidir. Çalışmada 49 haftalık yaşta bireysel kafeslerde tutulan 20 adet yetişkin Barred Plymouth Rock ırkı horoz kullanıldı. Abdominal masaj tekniği ile 20 adet horozdan alınan spermalar  7oC’de pooling yapıldı. Ön muayeneden sonra sperma 6 eşit parçaya ayrıldı. Beltsville Poultry Semen Extender (BPSE) sulandırıcına kryoprotektan olarak %3 gliserol (v/v) eklendi. Hazırlanan BPSE sulandırıcısı 1 kontrol, 5 deney grubu (S5, S10, S15, S20,S25) olmak üzere 6 eşit parçaya bölündü ve deney gruplarına antioksidan olarak shilajit farklı oranlarda (5, 10, 15, 20, 25 g/ml) ilave edildi. Sulandırılmış spermalar 4oC’de 2 saat boyunca ekilibrasyona bırakıldı. Hazırlanan payetler  alüminyum rafa dizildi ve sıvı azot yüzeyine 4 cm yükseklikte 7 dakika boyunca sıvı azot buharında donduruldu. Dondurulmuş sperma payetleri 37oC’de 30 saniye sürede çözdürüldü. CASA sistemi ile (Microptic Sperm Class Analiser, SCA) ile motilite muayenesi yapıldı. Çözüm sonu progresif motilite değerleri kontrol grubunda %7,30, S5 grubunda %14,36, S10 grubunda %14,15, S15 grubunda %18,83, S20 grubunda %14,36 ve S25 grubunda %17,00 olarak tespit edildi.