Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkçe Rock Şarkı Sözlerinde Duygudurum Sınıflandırması

33. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Mersin, Turkey, 9 - 10 May 2019, pp.84

Politik Söylemde Balkon Konuşmaları: Karşılaştırmalı Bir Çözümleme

29. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Kocaeli, Turkey, 21 May 2015

Satır Ararlarını Okuyabilmek: Eleştirel Söylem Çözümlemesi

İzmir Barosu Adli Dilbilim Farkındalık Semineri, İzmir, Turkey, 13 February 2015

Atatürk'ün Türk Kadınının Özgürleşmesi Konusundaki Söylemi

Uluslararası Kadın Konferansı, İzmir, Turkey, 09 May 2012

Subjectivity/Objectivity in Turkish Newspaper Reports

15th International Conference on Turkish Linguistics, Szeged, Hungary, 20 August 2010

Türkçede Tanıtlama Belirticilerinin İşlevleri

24. Ulusal Dilbilim Kurultayı, Ankara, Turkey, 17 May 2010

Aktif Öğrenim Sürecinde Mesleksel İngilizcenin PDÖ Oturumlarına Katkısı : Dilbilim Bölümü Örneği

Mesleki Yabancı Dilin Aktif Eğitim İçerisindeki Yeri Çalıştayı, İzmir, Turkey, 14 February 2004

Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi: Saptanan Aksaklıklar, Öneriler

II. Türkçe-Türk Dili ve Edebiyatı Öğretiminde Sorunlar, Çözümler, Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 30 March 2002

Metrics

Publication

22

Open Access

2