Education Information

Education Information

 • 2007 - 2013 Doctorate

  Balikesir University, Instıtute Of Scıence, Turkey

 • 2004 - 2007 Postgraduate

  Balikesir University, Instıtute Of Scıence, Turkey

 • 2003 - 2005 Postgraduate

  Balikesir University, Instıtute Of Scıence, Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Balikesir University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Bıology, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  İnsan ADAMTS2 geninin transkripsiyonel regülasyonu

  Balikesir University, Instıtute Of Scıence

 • 2007 Postgraduate

  İnsan karbonik anhidraz I (HCA I)geninin klonlanması, E.coli’xxde ekspresyonu ve Phe91Asn yönlendirilmiş mutageneziyle elde edilen mutant enzimin inhibitörlere karşı ilgisinin araştırılması

  Balikesir University, Instıtute Of Scıence, Biyoloji