Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İzmir Yahudilerinin Toplumsal ve Siyasal Konumu

İzmir International Congress on Economics and Administrative Sciences, 5 - 08 December 2018

1980 Sonrası Türk Siyasal Hayatında Küçük Partilerin Konumlanması

Innovation and Global Issues in Social Sciences, Antalya, Turkey, 27 - 29 April 2017

Türkiye’de Devlet Tiyatroları ve Siyasal İktidar İlişkisi

II. Uluslararası Felsefe Eğitim Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Muğla, Turkey, 3 - 07 May 2017

Regionalization Efforts of the EU as a Foreign Policy Instrument:Wider Black Sea Region(?)

Mediterranean International Conference on Social Sciences, Podgorica, Montenegro, 19 - 22 May 2017, pp.60

From Donors to Commercial Partners Basic Leitmotivs of the Gulf States Interest to the Balkans

6th International Conference After Communism. East and West under Scrutiny, 8 - 09 April 2016

İktidar Dışı Siyasal Partilerin Yerel Konumları: İzmir Örneği İncelemesi

9.Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM), Malatya, Turkey, 7 - 09 May 2015, pp.638-648

Changement Radical dans la situation Politique de la Turquie Après Election du 7 Juin

Partis, Elections et mouvements sociaux, Bükreş, Romania, 13 - 14 November 2015

Entre réalité et imaginaire Facebook et participation politique

Répertoiredes mouvements sociaux et formes de Résistance contre les pouvoirs, İzmir, Turkey, 29 - 30 April 2015

Türkiye’xxde Muhafazakâr Değerler Bağlamında Turizm ve Tatil Algısındaki Değişme

II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Turkey, 15 - 18 April 2012

Türkiye’de Demokrasi Tartışmalarında Önemli Bir Viraj: Anayasa ve Başkanılık Sistemi

II. Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi, 7 - 09 April 2012

Türkiye’nin Kamu Yönetimi Portalının Düşündürdükleri

IX. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR), Ankara, Turkey, 19 - 21 October 2011

Soğuk Savaş Sonrası Büyük Güç Kavramındaki Dönüşüm ve Türkiye’nin Konumu

1. Uluslararası Tarih Sempozyumu-Berlin Konferansı’ndan Günümüze Büyük Güçler ve Türkiye, İzmir, Turkey, 12 - 14 October 2011

STK’lar ve Demokrasi: TMMOB Örneği

ODTÜ II.Uygulamalı Etik Kongresi, Turkey, 18 - 20 October 2006

Toplam Kalite İdeolojisinin Kamu Yönetimine Etkisi

Türk Sosyal BilimlerDerneği 9. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 December 2005

Yeni Kavramlarla Yeni Yönetim Modeli Kamu Görevlileri Etik Kurulu

2. Siyasette ve Yönetimde Etik Sempozyumu, Turkey, 18 - 19 November 2005, pp.251-267

Bir İpucu Olarak Yeni Kamu Yönetiminin Dili

Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR) 2005, Turkey, 17 - 18 November 2005

Türkiye’de Din-Devlet İlişkisi Bağlamında İslamcılığın Geldiği Nokta

Siyasi İlimler Türk Derneği II. Lisansüstü Konferansı, İstanbul, Turkey, 23 October 2004

Demokrasi Eğitiminin Liberal ve Toplumcu İkilemleri

Uluslararası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 20 - 21 May 2004

Türk Siyasal Kültürünün Geçmiş ve Olası Kriz Alanları İçin Bir Model

Uludağ Üniversitesi I. Ulusal Genç Bilimadamları Sempozyumu, Bursa, Turkey, 6 - 07 May 2004

Books & Book Chapters

Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Siyasal Bilimler Çalışmaları

in: Cumhuriyet'in 100. Yılında Türkiye'de Sosyal Bilimler, Mehmet Cem Şahin, Editor, Nobel, Ankara, pp.423-450, 2023

Kent Konseyleri Bir Katılımcı Demokrasi Modeli Mi?

in: Güncel Gelişmeler Perspektifinde Türkiye'de Yerel Yönetimler, Mustafa Kara; İbrahim Tanju Akyol; Nahit Bek, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.129-151, 2021

Rekreasyon Kavramı ve Türkiye’de Siyasal Kurumların Rekreatif Görevleri

in: Rekreasyon: Tarihsel Gelişim, Teoriler, Farklı Alanlarla İlişkiler ve Güncel Gelişmeler, Gaberli Ümit, Yağmur Yenal, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.361-388, 2020

Osmanlı-Türk Tarihi İçin Siyasal Protesto Kavramının Sınırları

in: Osmanlı Payitahtında Siyasi Muhalefet ve Protesto Kültürü, Avcı Yasemin, Karabulut Umut, Karabulut Sezen, Editor, Libra, İstanbul, pp.45-66, 2020

The Relationship Between Political Power And State Theatres In Turkey

in: Talks on Education, Art, and Philosophy, İlker Aysel, Yılmaz İlker Yorulmaz, Çağlar Kaya, Editor, Vernon Press, Malaga, pp.91-118, 2018

Türkiye-İtalya İlişkileri: Ticarî Temelli Bir İlişkinin Uzun Siyasî Tarihi

in: Mavi Elma Türkiye Avrupa İlişkileri, Ozan Örmeci, Hüseyin Işıksal, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.397-426, 2016

Modern Dönemde Bilimsel Dönüşüm

in: Siyasal Düşünceler Tarihi, Prof. Dr. Önder Kutlu ve Doç. Dr. Betül K. Yerdelen, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.221-244, 2016

Metrics

Publication

43

Project

3

Thesis Advisory

14

Open Access

13
UN Sustainable Development Goals