Sosyal Medya Küçük Siyasal Partiler Açısından Yeni İmkânlar Sunuyor Mu?


YILMAZ L., EZİCİ E.

Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Dergisi, vol.22, no.KAYFOR15, pp.1979-1989, 2017 (Peer-Reviewed Journal)