General Information

Institutional Information: Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Ceza Ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Criminal and Criminal Procedure Law

Metrics

Publication

63

Citiation (TrDizin)

10

H-Index (TrDizin)

2

Project

3

Thesis Advisory

26

Open Access

23
UN Sustainable Development Goals

Biography

Orta ve lise eğitimini Bornova Anadolu Lisesi’nde, lisans eğitimini DEÜ Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. 2004 yılında aynı Fakültede Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu. 2003 yılında başladığı yüksek lisans eğitimini, “Göçmen Kaçakçılığı Suçu” konulu yüksek lisans teziyle 2005 yılında tamamladı. Bu teziyle Doğan, 2009 yılında Türk Ceza Hukuku Derneği tarafından verilen Dönmezer Ödülü’ne layık görüldü. 2010 Haziran ayında “Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suç” adlı doktora tezini savunan Doğan, “Ceza Muhakemesinde Belirsizlik, Kuşkudan Sanık Yararlanır İlkesi, in dubio pro reo” adlı çalışması ile Kasım 2017’de doçentlik ünvanını almaya hak kazanmıştır. Halen Avrupa Konseyi “Türkiye’deki Göçmenler ve İnsan Ticareti Mağdurlarının İnsan Hakları Açısından Korunmasının Güçlendirilmesi Projesinde” ve Avrupa Konseyi “Yapay Zeka ve Ceza Hukuku Alanında Mevzuat Geliştirme Komitesinde (CDPC-AICL)” görev yapmaktadır. 2020 yılından beri TÜBİTAK, Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) Danışma Kurulu üyesidir.

Contact

Email
koray.dogan[at]deu.edu.tr
Web Page
https://avesis.deu.edu.tr/koray.dogan