Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

URBAN TRANSFORMATION AREAS AS AN OPPORTUNITY IN RE-EVALUATION OF TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE

5. ULUSLARARASI HARRAN BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 8 - 10 December 2023 Sustainable Development

Geleneksel ve Modern Dokuda Morfolojik Farklılıkların İncelenmesi: Alsancak-Kemeraltı-Basmane Kent Doku Örnekleri

2023: Türkiye Kentsel Morfoloji Ağı, IV. Kentsel Morfoloji Sempozyumu "MORFOLOJİNİN EVRİMİ: Geçmişten Geleceğe, Teoriden Pratiğe", Konya, Turkey, 31 May 2023, pp.196-210

Examining the Factors Affecting Travel Behaviour: Literature Review

2nd International Congress of Engineering and Natural Sciences Studies (ICENNS), Ankara, Turkey, 7 - 09 May 2022, vol.1, no.46367, pp.157

Toplu Taşıma-Hizmet Düzeyi ve Kentsel Planlama Çalışmaları: İzmir Merkez Kent Örneği

2020 International CEO Communication, Economy, Organization Social Sciences Congress, Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 December 2020 Sustainable Development

Erişilebilirlikte Eşik Değerler: İzmir Merkez Kent Örneği

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu (USVES), Elazığ, Turkey, 9 - 10 October 2020

Izmir Metro Sistemi’nin Çevresinde Meydana Gelen Demografik ve Mekansal Etkilerin İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Kongresi (USVES) 2020, Elazığ, Turkey, 9 - 10 October 2020, pp.193

The Importance of Integration Between Transportation and Land Use Planning

ISPEC 7th International Conference on Engineering and Natural Sciences, 8-10 May 2020, İzmir, Turkey, 8 - 10 May 2020, pp.1-8 Sustainable Development

Representation of Women in Politics: Political Parties and Independents (Siyasette Kadın Temsiliyeti: Siyasi Partiler ve Bağımsızlar)

CUDES 2019: 9. International Congress on Current Debates in Social Science, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 2 - 04 May 2019, pp.44 Sustainable Development

Gizlenme-Din-Göç Çıkmazında Türkiye’xxnin LGBTT’xxlerine Bir Bakış ve Kent Kurgusu

15. Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, Trabzon, Turkey, 3 - 04 December 2015, pp.349-364 Sustainable Development

Herkes için Olan Kentin Oluşturulmasında Bir Adım: LGBTT Bireylerin Mekanları

5. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu (KBAM), Turkey, 16 - 17 October 2014, pp.211-224

Herkes İçin Olan Kentin Planlanmasında Bir Adım LGBTT Bireylerin Mekanları

Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı 5. Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 - 17 October 2014, pp.211-223

Mekansal Belleğin Bugünden Oluşturulması: Ankara Örneğinde Cinsel Alanın Ötekileri İçin Kent

VII. Uluslararası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 5 - 07 September 2013, pp.73-74

Tarım Ülkesi Olan Türkiye’xxnin Kentleşme Seyri: YasalarınOluşturduğu Kent

3. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu (KBAM), Ankara, Turkey, 6 - 07 December 2012, pp.471-486

Explaining the Historic Growth of a City by the Location of Mosques: An Approcah Based on GIS and Spatial Statistics

5th International Conference on Geographic Information Sytems (ICGIS-2008), Ankara, Turkey, 2 - 05 July 2008, pp.327-334

Tarım Ülkesi Olan Türkiye nin Kentleşme Seyri Yasaların Oluşturduğu Kent

Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı 3. Sempozyumu, Ankara, Turkey, 6 - 07 December 2012, pp.470-485

Hansen Modeli Kullanılarak Adana Ceyhan'daki Nüfus Hareketlerinin İncelenmesi

12. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 - 26 October 2007, pp.203-213

Designing Safe and Peaceful Environmets: Spatial Determinants of Non-Violent Urban Crimes

Livenarch III Contextualism in Architecture-Livable Environments and Architecture, Trabzon, Turkey, 5 - 07 July 2007, pp.1017-1025 Sustainable Development

Kentte Suç Oranının Ekonomik ve Mekansal Değişkenlerle Modellenmesi

16. İstatistik Araştırma Sempozyumu, Ankara, Turkey, 10 - 11 May 2007 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Examining the Factors Affecting Travel Behaviour: Literature Review

in: Doğa ve Mühendislik Bilimlerinde Güncel Tartışmalar-4, Hikmet Y. Çoğun,Zeynel Karacagil, Editor, Bilgin Kültür Sanat Yayınları, Ankara, pp.220-229, 2022

İzmir Merkez Kentte Toplu Taşıma Sistemi ve Bireylerin Yolculuk Özelliklerine Dair Bir İnceleme

in: Mimarlık, Planlama ve Tasarım Temel Alanında Gelişmeler, Murat Dal, Editor, Duvar Yayınları, İzmir, pp.69-86, 2022

Representation of Women in Politics: Political Parties and Independents

in: Recent Evaluations on Humanities and Social Sciences, Berrin Ceylan Ataman,Gülçin Taşkıran, Editor, IJOPEC Publication Limited, London, pp.97-115, 2019 Creative Commons License Sustainable Development

Bayındır Sosyo Mekansal Analiz 2012 MİMF AR 01 2013

Efe Ofset ve Matbaacılık (Bayındır Belediyesi Yayını), İzmir, 2012

Planlama ve İmar/ Barınma ve Konut/ Kent Güvenliği

in: İzmir Kent Sağlık Gelişim Planı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Editor, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kitaplığı, İzmir, pp.36-40, 2011

An Overview of the Legal and Institutional Regulations in the Field of Urban Archaeology in Turkey

in: Urban Historical Stratum: from Smyrna to Izmir, A. Emel Göksu, Şebnem Gökçen Dündar, Editor, Dokuz Eylul University Faculty of Architecture Press, İzmir, pp.152-160, 2010

An Overview of the Legal and Institutional Regulations in the Field of Urban Archaeology in Turkey

in: Urban Historical Stratum from Smyrna to Izmir, Aliye Emel Göksu, Şebnem Gökçen Dündar, Editor, D.E.U. Faculty of Architecture Press, İzmir, İzmir, pp.151-160, 2010

Kent Güvenliği

in: İzmir Kent Sağlık Profili, , Editor, İmaj Basım Yayın Reklamcılık ve Tic. Ltd. Şti., İzmir, pp.40-44, 2009

Metrics

Publication

53

Citation (WoS)

30

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

31

H-Index (Scopus)

2

Project

6

Thesis Advisory

1

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals