Education Information

Education Information

  • 1996 - 2000 Undergraduate

    Ankara University, Dil Ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Bilgi Ve Belge Yönetimi Bölümü, Turkey