Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Mevlana’da Hal Dili

Tabula Rasa Felsefe-Teoloji , no.4, pp.9-34, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Petitio Principii Nedir

Felsefe Dünyası , no.9, pp.65-74, 1993 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Klasik Mantık Öğretiminde Bazı İncelikler

IX. Mantık Koordinasyon Toplantısı ve ilahiyat Fakültelerinde Mantık Öğretimi Sempozyumu, Sivas, Turkey, 03 June 2022

Sezai Karakoç'un Çağ ve İlham I-IV Eserlerinde Bazı Tespit ve Teklifleri

Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu, Diyarbakır, Turkey, 26 May 2022

Din Dilinin Mantıksal Yapısı

Türkçe Şurası, Ankara, Turkey, 26 - 27 November 2021

Mesnevi’de Vefa Kavramı

Hz. Mevlâna ve Medeniyetlerde Vefâ Sempozyumu, Konya, Turkey, 10 - 11 December 2019

Davette Dil, Mantık ve Liyakat

Uluslararası X. Din Görevlileri Sempozyumu, 18 - 19 October 2019

Eflatun’un Devlet Diyaloğu’nun Tartışma Usûlü açısından İncelenmesi

Bingöl Üniversitesi Mantık Sempozyumu, Bingöl, Turkey, 26 - 27 April 2019

Mevlana’ya Göre Akıl Nasıl Kullanılmalıdır?

Milletleri ve Medeniyetleri Buluşturan Mevlana” Konulu Uluslararası Bilimsel Sempozyum, Turkey, 19 - 20 October 2018

Müftüzâde El Erzincânî’nin Alal Hüseyniyye Adlı Eseri Üzerine Bir İnceleme

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 28 September - 01 October 2016, vol.1, pp.957-970

M. Şemseddin Günaltay’ın Felsefe-i Ûlâ adlı Eseri üzerine Bir İnceleme

M.Şemsettin Günaytay Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 16 - 18 October 2015

Necip Fazıl Kısakürek’in Şiirlerinde Ölüm Teması

IV. Ilgaz Felsefe Günleri Ölüm ve Felsefe Sempozyumu, Turkey, 7 - 09 October 2015

Sa’dî’nin Bostan’ında Bazı Ahlâkî Mesajlar ve Mantıksal İncelikler

Felsefe, Edebiyat ve Değerler Sempozyumu, Turkey, 1 - 03 November 2012

Vaazlarda Düşülen Bazı Yanlışlar ve Sebepleri

Vaaz ve Vaizlik Sempozyumu, Turkey, 17 - 18 December 2011

Tartışma Usûl ve Âdâbı Açısından Gazzali’nin Tehâfütü’xxl-Felâsife’xxsinin İncelenmesi

900. Vefat Yılında Uluslararası Gazzali Sempozyumu, Turkey, 7 - 09 October 2011

İbn Sina’nın Sofistik Çürütmeler’i Üzerine Bir İnceleme

Uluslararası İbn Sina Sempozyumu, Turkey, 22 - 24 May 2008

İzmirli İsmail Hakkı’nın Mantık Anlayışı

İzmirli İsmail Hakkı Sempozyumu, Ankara, Turkey, 24 - 26 November 1995, pp.187-213

Books & Book Chapters

Din Dilinin Mantıksal Yapısı Üzerine

in: Yunus Emre ve Türkçe Yılı Münasebetiyle Türkçe Şurası, Doç. Dr. Umut BAŞAR, Editor, ASBÜ Yayınları, Ankara, pp.329-352, 2022

KLASİK MANTIĞA GİRİŞ

Elis Yayınları, Ankara, 2021

Davette Dil, Mantık ve Liyakat

in: Davet Dili, Doç. Dr. Mehmet Nurullah AKTAŞ, Dr. Öğr. Üyesi Şükrü AYDIN, Arş. Gör. Fethullah ATSIZ, Arş. Gör. Muhammed Sadık SUBAŞI, Editor, Mütercim Kitap, Batman, pp.351-378, 2021

Mesnevi’de Vefa Kavramı

in: Hz. Mevlana’ya Vefa, Prof. Dr. Ali TEMİZEL, Editor, Keykubat Yayınları, Konya, pp.87-121, 2020

Mehmet Akif İnan’ın Şiirlerinde İnsan Teması

in: İz Bırakan Öğretmen Mehmet Akif İnan, Hıdır Yıldırım, Editor, Eğitim Bir Sen Yayınları, Ankara, pp.755-788, 2019

Mevlana Yazıları

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, 2018

Mantık Yanlışları

Elis Yayınları, Ankara, 2017

Klasik Mantığa Giriş

Elis Yayınları, Ankara, 2017

Mevlânâ’nın Düşünce Dünyası

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, 2017

Mehmet Akif İnan'ın Şiirlerinde İnsan Teması

in: BİLGE SENDİKACI MEHMET AKİF İNAN, , Editor, EĞİTİM BİR SEN YAYINLARI, Ankara, pp.311-338, 2017

KLASİK MANTIĞA GİRİŞ

ELİS YAYINLARI, Ankara, 2016

MANTIK YAZILARI

ELİS YAYINLARI, Ankara, 2016

M. ŞEMSEDDİN GÜNALTAY'IN FELSEFE-İ ÛLÂ ADLI ESERİ ÜZERİNE BİR INCELEME

in: BİR DİN AYDINI PROFİLİ M ŞEMSETTİN GÜNALTAY, Mesut İnan, Fatih Kandemir, Ömer Aslan, Editor, Ragbet Yayınları, İstanbul, pp.303-339, 2016

DİLDE ÇOK ANLAMLILIK VE BELİRSİZLİK HEP YANILTICI MIDIR?

in: V MANTIK ÇALIŞTAYI, , Editor, SENTEZ YAYINLARI, Bursa, pp.107-137, 2016

KLASİK MANTIĞA GİRİŞ

ELİS YAYINLARI, Ankara, 2015

KLASİK MANTIĞA GİRİŞ

ELİS YAYINARI, Ankara, 2014

KLASİK MANTIĞA GİRİŞ

ELİS YAYINLARI, Ankara, 2013

KLASİK MANTIĞA GİRİŞ

ELİS YAYINLARI, Ankara, 2012

KLASİK MANTIĞA GİRİŞ

ELİS YAYINLARI, Ankara, 2011

MANTIK YANLIŞLARI

ELİS YAYINLARI, Ankara, 2011

KLASİK MANTIĞA GİRİŞ

ELİS YAYINLARI, Ankara, 2011

KLASİK MANTIĞA GİRİŞ

ELİS YAYINLARI, Ankara, 2010

Sufi ve Dil

İnsan yayınları, İstanbul, 2010

KLASİK MANTIĞA GİRİŞ

ELİS YAYINLARI, Ankara, 2009

KLASİK MANTIĞA GİRİŞ

ELİS YAYINLARI, Ankara, 2007

KLASİK MANTIĞA GİRİŞ

ELİS YAYINLARI, Ankara, 2005

KLASİK MANTIĞA GİRİŞ

ELİS YAYINLARI, Ankara, 2004

MANTIK YANLIŞLARI

ELİS YAYINLARI, Ankara, 2004

Sufi ve Dil (Mevlana Örneği

İnsan Yayınları, İstanbul, 2002

Yanlış Düşünce ve Davranışlar Karşısında Mevlânâ

Konyalılar Kültür veYardımlaşma Vakfı Kültür Yayınları, İzmir, 2000

KLASİK MANTIĞA GİRİŞ

ELİS YAYINLARI, Ankara, 1999

Mantık Yanlışları

Marmara Üniveristesi Vakfı Yayınları, İstanbul, 1993

Episodes in the Encyclopedia

Sufestaiyye

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.468-469, 2009

Safsata

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.483-484, 2008

Logic

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.18-28, 2003

Metrics

Publication

77

Thesis Advisory

35

Open Access

32