General Information

Institutional Information: Ilahiyat Fakültesi, Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü, Dinler Tarihi Anabilim Dalı
Research Areas: Theology, History of Religions

Names in Publications: H.Ş.Y.

Metrics

Publication

28

Thesis Advisory

12

Open Access

12

Biography

Prof. Dr. Hakkı Şah Yasdıman
1960’da Kırşehir’de doğdu. İlk ve ortaokulu Kırşehir’de, liseyi (son sınıfa kadar Kırşehir'de) Kayseri’de tamamladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümünü, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Halkla İlişkiler Programı’nı, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Ortaokul yıllarından itibaren babasının yanında ticari faaliyetlerde bulundu. 1983’te Kırşehir'de ilk işyerini açarak ticarete başladı. 1985-1986'da ticari faaliyetlerine Ankara'da devam etti. 1986-1987’de askerliğini yedek subay olarak (acemilik Ankara) Ağrı'da yaptı. 1987-1992'de İzmir'de ticaretle (kuyumculuk) meşgul oldu. 1992’de Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1993’te dil çalışmaları ve araştırmalar yapmak için Mısır’a gitti. Kahire’de Vezaratü’l-Evkaf’a bağlı Vafidin’deki dil çalışmalarının arkasından Kahire Üniversitesi Külliyetü Dâru’l-Ulûm’da ve Kahire Üniversitesi Külliyetü’l-Adab’da derslere katıldı. Mısır’da kaldığı süre içinde, Doktora çalışmaları çerçevesinde, Yahudilik açısından önemli olan, Musa Peygambere “On Emir”in verildiği Tur Dağı ve Sina Çölü, Yusuf Peygamber zamanı ve arkasından gelen kölelik dönemi mekânları, Firavunlar, Piramitler, Eski Mısır dini, Mısır’da yaşayan Hıristiyanlar/Kıptiler ve Kıpti Kilisesi gibi konular üzerinde yoğunlaştı, bu sebeple seyahatler yaptı. Kıpti Kilisesi’ni çalışmak için İskenderiye’ye gitti. 1994’te Türkiye’ye döndü. 1995’in başından 1998’in ortasına kadar Avustralya’da kaldı. Avustralya’da, dil çalışmalarını, Melbourne Kangan Institute of Tafe’de “Certificate in English For Vocational Education & Training” derslerini bitirdikten sonra “Certificate in English For Vocational Educational and Further Studies” bölümündeki dersleri alarak yaptı (ayrıca yine Kangan Institute of Tafe’de bilgisayar alanındaki dersleri almak için “Computer Application” bölümüne; uluslarası ticaret derslerini almak için de “Associate Diploma of Business in International Trade” bölümlerine girerek her iki bölümde de birer dönem öğrenci oldu). Arkasından The University of Melbourne “Department of Language Studies and Societies” bölümündeki dersleri takip etti.“Avustralya'da Yahudi Kutsal Metinleri Işığında Kadının Evlilikteki Yeri” başlıklı doktora çalışması için Yahudi toplulukları içinde araştırmalarda bulundu. Ayrıca Adelaide, Canberra, Mildura, Renmark, Shepparton, Sydney, Wollongong, Brooken Hill gibi Avustralya’nın değişik bölgelerinde bulunan şehir ve kasabalarda Avustralya Yerlileri/Aborijinler üzerine araştırmalar yaptı (daha sonra bu araştırmalarını kitaplaştırdı). Yine, Anzakların hatırasına açılan kurumları ziyaret etti, yetkililerle görüştü, müzeleri dolaştı. Böylece Çanakkale Savaşları’nın Anzaklar açısından önemini, yerini ve bu savaşlarda kullanılan dinsel sembolleri inceledi. Avustralya’daki Yahudiler, Hıristiyanlar Budistler, Hindular ve diğer dinlerin önemli din merkezlerini de ziyaret etti. Özellikle Yehova Şahitleri’nin ibadet mekânlarında çalışmalarda bulundu (bu araştırmalarını daha sonra makalelelere ve kitaba dönüştürdü). İlaveten bu ülkedeki dinlerarası ilişkileri ve misyonerlik faaliyetlerini inceledi. Tamamlamak istediği yarım kalan çalışmaları için, Avustralya’ya 2004 yılında tekrar gitti. Değişik zamanlarda, araştırma ve ziyaret amacıyla, 6 ay süre ile Suudi Arabistan’da bulundu. Burada İslam açısından önemli merkezler olan Hıra, Sevr mağaraları, Hac ve Umre mekânları, Mekke, Medine, Taif gibi önemli olayların yaşandığı yerlerde incelemeler yaptı. Çöllerde vahiy ve sonrasında yaşanan olayların izini sürdü. Zaman zaman, yine araştırmalarda bulunmak ve konferanslar vermek üzere, Kudüs gibi bazı Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine gitti. Amerika’da 3 ay 11 Eylül Saldırıları sonrası Müslümanların durumu üzerine araştırmalar ve ayrıca İngiltere’de 1 ay alan çalışmaları yaptı. 2000’de doktor, 2003’de yardımcı doçent, 2006’da doçent, 2011’de profesör ünvanını aldı. Evli ve 5 çocuk sahibidir.

Contact

Email
hakki.ydiman[at]deu.edu.tr
Web Page
https://avesis.deu.edu.tr/hakki.ydiman
Address
DEÜ İlahiyat Fakültesi Adnan Süvari Mah. 108/2 Sok. No:20 35140 Karabağlar / İZMİR