Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Capital Structure of Turkish SMEs

9th International Social Sciences Conference in the Balkans (9. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi), Aydın, Turkey, 26 - 27 October 2019, pp.216-222

Informative Earnings Management: Evidence from Turkey

III. Congress of International Applied Social Sciences-C-iasos 2019 (Uluslararası Uygulamalı Sosyal Bilimler Kongresi), Uşak, Turkey, 4 - 06 April 2019, pp.989-990

Effect of Demand Uncertainty on Cost Structure of Turkish Manufacturing Firms

17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, İzmir, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.832-836

Film Yapımcılığında Hasılat-Gider Eşleştirilmesi: Türkiye ve A.B.D. Uygulamaları ve Bir Öneri

1st International Symposium on Accounting and Finance-ISAF 2012 (1. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu), Gaziantep, Turkey, 31 May - 02 June 2012, pp.452-462

Can Insurance of Financial Statements Be the Future Auditing System?

2nd Balkans and Middle East Countries International Conference on Auditing and Accounting History, İstanbul, Turkey, 15 - 18 September 2010, vol.1, pp.81-87

Forecast of Future Inflation Rates: Can Survey Data Help?

2010 Muhan Soysal Business Conference, Ankara, Turkey, 16 - 19 June 2010, pp.160-173

Books & Book Chapters

Restoranlarda Performans Değerlemesi Üzerine Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi

in: Gastronomide Bibliyometrik Araştırmalar, Arman, Adem; Erdem, Özkan, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.91-104, 2022

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve Uluslararası Sermaye Akışlarına Etkileri

in: Uluslararası Ticaret ve Küresel Gelişmeler, Dr. Mustafa ÜNÜVAR, Dr. Önder CANVEREN, Dr. Çağdaş CENGİZ, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.89-107, 2021 Creative Commons License

Muhasebe ve Denetimde Blok Zinciri Teknolojisinin Kullanımının Önündeki Engeller ve Potansiyel Uygulama Riskleri

in: Muhasebe-Organizasyon-Pazarlama: Anlayış, Tartışma ve Gelişmeler, Cilt 1-Muhasebe, Şahin Karabulut, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.47-64, 2021 Creative Commons License

Earnings Management and Stock Liquidity: Evidence From Turkey

in: Comparative Research on Earnings Management, Corporate Governance, and Economic Value, Elisabete S. Vieira; Mara Madaleno; Graça Azevedo, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.66-84, 2021 Creative Commons License

Otel İşletmelerinde Muhasebe

in: Otel İşletmeciliği, Yılmaz AKGÜNDÜZ, Editor, Paradigma Akademi, İstanbul, pp.269-289, 2017

Metrics

Publication

26

Citation (WoS)

22

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

21

H-Index (Scopus)

2

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals