Publications & Works

Articles Published in Other Journals

İade Malların Değerlemesi

Yaklaşım Dergisi , vol.1, no.217, pp.34-36, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Yemek Çeklerinin Muhasebeleştirilmesi

Yaklaşım Dergisi , vol.1, no.187, pp.13-16, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Finansal Kurumlarda Etik

Dayanışma , vol.1, no.100, pp.97-107, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The Ugly Truth Behind Shell PLC: Reaping Record Profit By Greenwashing

MODAV-ICA 2023 20th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ACCOUNTING, Ankara, Turkey, 20 September 2023 Sustainable Development

Davranışsal Muhasebe ve Kirli Kar

İzmir Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi, 5 - 08 December 2018

Mali Tabloların Analize Elverişli Hale Getirilmesi

17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, İzmir, Turkey, 26 - 28 April 2018, no.3, pp.1665-1671

Sustainability Reporting Versus Integrated Reporting: BIST Sustainability Index

17th Annual Conference on Finance and Accounting, Prague, Czech Republic, 27 May 2016, pp.511-521 Sustainable Development identifier

INCREASING AWARENESS OF THE FUTURE LEADERS ON ENVIROMENTALACCOUNTING

Managing in Recovering Markets, GCMRM 2015, Maribor, Slovenia, 18 - 19 May 2015, pp.275-292

Fraud Auditing in Accounting Practices

2nd Balkans and Middle East Countries Conference on Auditing and Accounting History, İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2010, pp.178-190

The Fisrt Money in Anatolia

12th World Congress of Accounting Historians, İstanbul, Turkey, 20 - 24 July 2008, pp.197-209

Books & Book Chapters

Finansal Bilgi Manipülasyonu

in: İşletmecilikte Çağdaş Yaklaşımlar-II, Gürel Eymen,Gürel Esra Bulgurcu, Editor, Gazi, Ankara, pp.17-30, 2023

Risk Odaklı İç Denetim

in: Bağımsız Denetim, Arıkan Zeynep, Alkan Gönül İpek, Editor, Detay Yyaıncılık, Ankara, pp.67-84, 2023

Muhasebe Araştırma ve Uygulamalarında Blok Zinciri:Mevcut Eğilimler ve Gelecekteki Fırsatlar

in: Finansta Disiplinlerarası Yaklaşımlar, Erkan Poyraz, Editor, Seçkin, Ankara, pp.103-123, 2022

ENDÜSTRİ 4.0’IN MALİYET VE YÖNETİM MUHASEBESİNE ETKİLERİ

in: İşletmecilikte Çağdaş Yaklaşımlar, Esra Bulgurcu Gürel, Eymen Gürel, Editor, Gazi, Ankara, pp.1-16, 2022

HİLE SÜRECİ VE SON YILLARDA KARŞILAŞILAN HİLELER

in: Kamu Sektöründe Uluslararası Muhasebe Ve Denetim Standartları İle Bağımsız Denetim Uygulamalarına İlişkin Güncel Konular Ve Araştırmalar, Prof. Dr. Nalan Akdoğan, Prof. Dr. Deniz Umut Doğan,Doç. Dr. Özge Sezgin Alp, Editor, Gazi, Ankara, pp.431-458, 2022

Sustainable Food Consumption and Consumer Behaviour

in: The Road To Sustainable Food Consumption: Development of a Self-Assessment Tool and Application In Five Countries, Klaus G. Grunert,Zeki Atıl Bulut,Rainer Haas,Elena Horská,Tuğba Uçma Uysal,Marilyn Mehlmann, Editor, Aarhus University Press , Arhus, pp.1-21, 2021 Sustainable Development

Sustainable Development and International Financial Reporting Standards (IFRS): The Role of IFRS in Turkey

in: THE CONCEPT OF DEVELOPMENT: AN INTERDISCIPLINARY APPROACH, Ceray Aldemir, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.93-121, 2019

Batı Anadolu'da Metal Para Bulguları, Persler ve Sonrası (MÖ 650- MÖ 30)

in: Orta Doğu Muhasebe Tarihi (MÖ 3000 - MÖ 2000), Hülya Çavlı Köterin,Dr. Muhsin Aslan, Editor, T.C. Sayıştay Başkanlığı, Ankara, pp.211-284, 2018

Kurumsal Yönetişimde Şeffaflık ve Entegre Raporlama

in: Disiplinlerarası Bakış Açısı İle Yönetişim, Doç. Dr. Tuğba Uçma,Prof. Dr. Ganite Kurt, Editor, Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, pp.131-153, 2018

Corporate Governance and Accountability in the age of Multilevel Governance in Turkey

in: Multi-Level Governance in Developing Economies, Uçma Uysal Tuğba, Aldemir Ceray, Editor, IGI GLOBAL, pp.117-139, 2018

İlgili Hesaplar

in: Şirketler Muhasebesi, Yükçü Süleyman, Atağan Gülşah, Editor, Kitapana, İzmir, pp.11-33, 2018

Komandit Şirketler

in: Şirketler Muhasebesi, Yükçü Süleyman, Atağan Gülşah, Editor, Kitapana, İzmir, pp.118-139, 2018

Karşılaştırmalı Analizler

in: Mali Tablolar Eğitimi, Prof. Dr. Süleyman Yükçü, Editor, Altın Nokta Basım, İzmir, pp.156-199, 2017

Rasyo Analizi

in: Mali Tablolar Eğitimi, Prof. Dr. Süleyman Yükçü, Editor, Altın Nokta Basım, İzmir, pp.210-239, 2017

Metrics

Publication

65

Citation (WoS)

2

H-Index (WoS)

1

Project

1

Thesis Advisory

12

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals