Lect. PhD GİZEM HATİPOĞLU


Efes Meslek Yüksekokulu, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Education, Educational Economics and Planning, Administration and Supervision in Education, Edıcational Administration and Planning

Education Information

2016 - 2022

2016 - 2022

Doctorate

Pamukkale University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Department Of Educatıonal Scıences, Turkey

2013 - 2016

2013 - 2016

Postgraduate

Dokuz Eylul University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Ve Denetçiliği (Yl) (Tezli), Turkey

2010 - 2016

2010 - 2016

Undergraduate

Anadolu University, Faculty Of Economıcs, Department Of Publıc Admınıstratıon, Turkey

2010 - 2013

2010 - 2013

Undergraduate

Pamukkale University, Faculty Of Educatıon, Department Of Foreıgn Language Educatıon, Turkey

Dissertations

2022

2022

Doctorate

Örgütsel Saygınlık ile Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişkide Sosyal Rol Kimliğinin ve Örgütsel Tinselliğin Aracı Rolü

Pamukkale University, Faculty Of Educatıon, Department Of Educatıonal Scıences

2016

2016

Postgraduate

Liselerde görev yapan öğretmenlerin iş güvencesi ile iş verimliliği arasındaki ilişkinin incelenmesi

Dokuz Eylul University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Ve Denetçiliği (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

C2 Mastery

C2 Mastery

English

Certificates, Courses and Trainings

2021

2021

Afet Farkındalık Eğitimi

Personal Evolution

İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

2021

2021

The Challenges of Teaching in Pandemic Times

Vocational Training

Pearson

2021

2021

A Year of Online Learning: What's Working, What’s Not

Vocational Training

Pearson

2021

2021

Elsevier Turkey Webinar - Increasing Scientific Productivity with ScienceDirect

Personal Evolution

Elsevier

2021

2021

The ESAP Framework for Teaching Adult Learners Online

Vocational Training

Pearson

2021

2021

The ESAP Framework for Teaching Online with Roadmap

Vocational Training

Pearson

2021

2021

The International Journal of Educational Development: Insights from the Editors

Personal Evolution

Elsevier

2016

2016

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sertifikası

Occupational Health and Safety

Dokuz Eylül Üniversitesi İş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi (İSAMER)

2015

2015

Language Teaching: Striving for Excellence

Vocational Training

Dokuz Eylül Üniversitesi

2015

2015

Turizm ve Otel İşletmeciliği Eğitimi

Vocational Training

ETAC-European Education and Training Accreditation Center

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Education

Educational Economics and Planning

Administration and Supervision in Education

Edıcational Administration and Planning

Academic Titles / Tasks

2017 - Continues

2017 - Continues

Lecturer PhD

Dokuz Eylul University, Efes Meslek Yüksekokulu, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü

2013 - 2017

2013 - 2017

Lecturer

Dokuz Eylul University, Yabancı Diller Yüksekokulu, Yabancı Diller Hazırlık Bölümü

Managerial Experience

2022 - Continues

2022 - Continues

Program Başkanı

Dokuz Eylul University, Efes Meslek Yüksekokulu, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü

2022 - Continues

2022 - Continues

Meslek Yüksekokulu Kurulu Üyesi

Dokuz Eylul University, Efes Meslek Yüksekokulu, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü

2022 - Continues

2022 - Continues

Curriculum Preparation Committee Member

Dokuz Eylul University, Efes Meslek Yüksekokulu, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü

2022 - Continues

2022 - Continues

Staj Koordinatörü

Dokuz Eylul University, Efes Meslek Yüksekokulu, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü

2020 - Continues

2020 - Continues

Exam Program Preparation Commission Member

Dokuz Eylul University, Efes Meslek Yüksekokulu, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü

2017 - Continues

2017 - Continues

Meslek Yüksekokulu Akademik Kurul Üyesi

Dokuz Eylul University, Efes Meslek Yüksekokulu, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü

2017 - Continues

2017 - Continues

Adaptation/Exemption Committee Member

Dokuz Eylul University, Efes Meslek Yüksekokulu, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü

Courses

Associate Degree

Associate Degree

Vocational English (Tourism)

Associate Degree

Associate Degree

Vocational English IV (Tourism)

Associate Degree

Associate Degree

Vocational English I (Tourism)

Associate Degree

Associate Degree

Vocational English III (Tourism)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Education Rights and Policies: A Cross-National Comparison

Hatipoğlu G.

X. International Eurasian Educational Research Congress (EJER), Ankara, Turkey, 8 - 11 June 2023, pp.478-479

2022

2022

Örgütsel Saygınlık ile Sosyal Rol Kimliği Arasındaki İlişki

Hatipoğlu G.

IX. International Eurosian Educational Research Congress (EJER), İzmir, Turkey, 22 - 25 June 2022, pp.372-373

2019

2019

Selçuk-Efes Deve Güreşleri Festivalinin Turizm İşletmeleri Açısından Niş Pazarlama Kapsamında Değerlendirilmesi

HATİPOĞLU G., AVCI E.

III. Uluslararası Selçuk-Efes Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 17 - 19 January 2019, vol.1, pp.36-43

2016

2016

What is or not the Neo-conservatism in Turkish Education System?

Orçan A., Hatipoğlu G.

XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Rome, Italy, 1 - 04 September 2016

2015

2015

Türkiye'de Öğretmenlik ve İş Güvencesi

Hatipoğlu G., Öztürk N.

7.Uluslarası Eğitim Denetimi Kongresi, İzmir, Turkey, 20 - 22 May 2015

Books & Book Chapters

2022

2022

Eğitimde İş Tanımı ve Analizi

Hatipoğlu G.

in: Eğitim Örgütleri/ Yöneticileri için İnsan Kaynakları Yönetimi, Çobanoğlu,Fatma, Editor, Eğiten Kitap Yayıncılık, Ankara, pp.23-52, 2022

2021

2021

Örgütsel Davranışta Çağdaş Eğilimler ve Gelişmeler

Hatipoğlu G., Nayir Ekiz K. F.

in: Eğitimde Örgütsel Davranış, Nayır Funda, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.421-440, 2021

2021

2021

Sağlık Turizm Hukuku

Hatipoğlu G., Hatipoğlu G.

in: Turizmde Yeni Umut: Sağlık Turizmi (Birinci Cilt), Bostan Aziz,Arslan Ayşe,Coşkun Erhan, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.323-342, 2021

2020

2020

Antik Çağ'da Eğitim ve Efes

Hatipoğlu G.

in: Bir UNESCO Kentine Disiplinlerarası Bakış, Avcı Eda,Akcan Tolga,Ertürk Devrim, Editor, Çizgi Kitabevi, İstanbul, pp.267-288, 2020

2019

2019

Devenin Yaşamımızdaki Yeri

Hatipoğlu G. (Editor)

Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Ankara, 2019

2019

2019

Deve Güreşlerinin Kültürel Miras Turizmi Açısından Potansiyeli ve Önemi

Hatipoğlu G., Özoğul G., Avcı E.

in: Devenin Yaşamımızdaki Yeri, Şelale ÖNCÜ GLAUE,Gamze ÖZOĞUL,Gizem HATİPOĞLU, Editor, Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Ankara, pp.97-129, 2019

2019

2019

Festival Turizmi Kapsamında Deve Güreşlerinin Değerlendirilmesine İlişkin Turizm Öğrencilerinin Görüşleri

Hatipoğlu G.

in: Sosyal Bilimler Alanında Araştırma Makaleleri - 1, Elagöz,İsmail Erdoğan,Göktürk Gezen,Aslı Yılmaz,Abdullah, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.701-723, 2019

2019

2019

Deve Donanımı Aksesuarları ve Eğitimi

Hatipoğlu G.

in: Devenin Yaşamımızdaki Yeri, Gamze Özoğul,Şelale Öncü Glaue,Gizem Hatipoğlu, Editor, Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Ankara, pp.45-63, 2019

2017

2017

A Critic on the Neoconservatism in Turkish Education System

Orçan A., Hatipoğlu G.

in: Communication and Media Researches, Arslan Hasan,Icbay Mehmet Ali,Ruggiero Christian, Editor, International Association of Social Science Research (IASSR), Bialystok, pp.561-568, 2017

Scientific Refereeing

June 2023

June 2023

X. International Eurasian Educational Research Congress (EJER)

Conference Paper (Abstract)

May 2022

May 2022

IX. International Eurasian Educational Research Congress (EJER)

Conference Paper (Abstract)

April 2019

April 2019

Uluslararası Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi (International Journal of Contemporary Tourism Research)

Other journals