Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Afet Riskinin Azaltılmasında Değer Artış Payı (DAP) Üzerine Bir Değerlendirme

37. Uluslararası Maliye Sempozyumu, Antalya, Turkey, 12 - 15 October 2023

BÖLGESEL KALKINMA AÇISINDAN VERGİ TEŞVİKLERİN RÖLÜ: GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ ÖRNEĞİ

I.ULUSLARARASI GAP İŞLETME BİLİMLERİ VE EKONOMİ KONGRESİ, Şanlıurfa, Turkey, 4 - 06 May 2018, pp.26-27

Books & Book Chapters

TÜRKİYE’DE TEFECİLİK FAALİYETLERİ VE VERGİLENDİRİLMESİ

in: VERGİ ANLAYIŞI VE UYGULAMALARININ BİÇİMSEL VE YAPISALKARAKTERLERİ: MAGNA CARTA’DAN GÜNÜMÜZE YAŞANAN GELİŞMELER, KARABULUT Şahin, Editor, Legal Yayıncılık A.Ş., pp.301-316, 2020

VERGİ YARGISINDA İSTİNAF KANUN YOLU VE UYUŞMAZLIKLARINÇÖZÜMÜNE ETKİSİ

in: VERGİ ANLAYIŞI VE UYGULAMALARININ BİÇİMSEL VE YAPISALKARAKTERLERİ: MAGNA CARTA’DAN GÜNÜMÜZE YAŞANAN GELİŞMELER, KARABULUT ŞAHİN, Editor, Legal Yayıncılık A.Ş., pp.327-345, 2020

Metrics

Publication

9