Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Transition from Economic Growth to Green Growth: GreenBudgeting

34. Uluslararası Maliye Sempozyumu, Antalya, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.227-234 Sustainable Development

Disaster Budgeting within Turkish Disaster Management

Management, Economics, Business and Marketing (IAC-MEBM) Conference, Budapest, Hungary, 17 - 18 August 2018, pp.199-206 Creative Commons License

Türkiye’de Bütçe Dışı Fon Uygulamaları: Türkiye Varlık Fonunun Değerlendirilmesi

İzmir International Congress on Economics and Administrative Sciences, 5 - 08 December 2018, pp.511-533

16.Yüzyıldan 21. Yüzyıla Temel Gelir Düşüncesinin Yeniden Doğuşu

32. Uluslararası Maliye Sempozyumu, Kemer - Antalya, Turkey, 10 - 14 May 2017, pp.209-212

Borrowing within the Financial Sources of Municipalities in Turkey

3rd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Ankara, Turkey, 28 - 29 April 2017

An Overview of the Environmental Taxes Applications in OECD Countries and Turkey

1.International Sustainability Congress, İstanbul, Turkey, 1 - 03 December 2016, pp.219-238 Creative Commons License

Türkiye de Yenilenebilir Kaynak Olarak Güneş Enerjisinin Değerlendirilmesi

Scientific Cooperation for the Future International Conference-2016, Uşak, Turkey, 22 - 23 September 2016 Sustainable Development

Economic Impacts of International Terrorism Based Migration Movements

X. European Conference on Social and Behavioral SciencesSarajevo, Bosnia and Herzegovina -, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 19 - 22 May 2016 Sustainable Development

The Evaluation of the Effects of Global Tax Competition on Central Government Budget in Turkey

10th International Conference - Economic Integration, Competition and Cooperation-Acession of the Western Balkans region to the European Union, Opatija, Croatia, 22 - 24 April 2015

Negative income tax as a social politics instrument

V. European Conference on Social Science and Behavioral Sciences, 11 - 14 September 2014

Books & Book Chapters

Tarımsal Alanların Sürdürülebilirliğine Yönelik Teşvikler

in: Düşük Karbonlu Gelecek İçin Yeşil Maliye, Mustafa Sakal,Fatma Yapıcı Sapankaya, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.127-154, 2023 Sustainable Development

Güney Afrika Sosyal Güvenlik Sistemi ve Finansmanı

in: Sosyal Güvenlik Finansmanı Seçilmiş Ülke Uygulamaları, Mutlu Yoruldu,Özgür Saraç, Editor, Efe akademik yayıncılık, İstanbul, pp.681-705, 2023 Sustainable Development

Kamu Paylarının Yönetimi ve Devlet Destekleri

in: Teoride ve Uygulamada Hazine, Haluk Egeli,Ahmet Özen,Ayşe Günay Bekar, Editor, Kitapana Yayınevi, İzmir, pp.119-141, 2023

Kredi Derecelendirme Kuruluşları ve Borçlanmaya Etkileri

in: Devlet Borçları, Kamil Tüğen,Haluk egeli,Ahmet özen, Editor, Kitapana Yayınevi, İzmir, pp.218-276, 2023 Sustainable Development

Küresel İklim Kriziyle Mücadelede Fosil Yakıt Sübvansiyonlarında Reform İhtiyacı: Seçilmiş Ülke Deneyimleri

in: KAMU MALİYE POLİTİKALARI PERSPEKTİFİNDEN ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA, Gonca GÜNGÖR GÖKSU, Erdal EROĞLU, Editor, Sayıştay Yayınları, Ankara, pp.127-164, 2023

Dışsallıklar

in: Public Finance, Mustafa Sakal,Mustafa Karadeniz, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.97-139, 2022 Sustainable Development

in: Maliye Alanında Güncel Araştırmalar, Orçun Avcı,Serap Ürüt Saygın, Editor, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, pp.89-108, 2022

DİJİTALLEŞME VE ÇEVRE İLİŞKİSİ: YEŞİL DİJİTALLEŞME MÜMKÜN MÜ?

in: Ekonomi ve Finans Konularına Teorik Yaklaşımlar, KARABULUT, ŞAHİN, Editor, EKİN BASIM YAYIN DAĞITIM, Bursa, pp.321-332, 2022

KAMU SEKTÖRÜNDE YEŞİL DİJİTALLEŞME ÖRNEK UYGULAMALARI

in: Bilimsel Gelişmeler Işığında Yönetim ve Strateji Araştırmaları, KARABULUT, ŞAHİN, Editor, EKİN BASIM YAYIN DAĞITIM, Bursa, pp.431-440, 2022

Economic Impacts Of International Terrorism Based Migration Movements

in: Recent Developments in Social Sciences Business Administration and Finance, Mehmet Ali Icbay, Hasan Arslan, Rasim Yilmaz, Editor, e-BWN.com, Bialystok, pp.365-375, 2017

The Evaluation of the Effects of Global Tax Competition on Central Government Budget in Turkey

in: Economic Integrations Competition and Cooperation, Vinko Kandžija, Andrej Kumar, Editor, CEMAFI International Association, Nice, pp.217-248, 2016

Kamu Paylarının Yönetimi ve Devlet Destekleri

in: Teoride ve Uygulamada Hazine, Haluk EGELİ, Haluk TANDIRCIOĞLU, Editor, KİTABANA BASIN YAYIN DAĞITIM BİLİŞİM, İzmir, pp.115-133, 2016

KAMU PAYLARININ YÖNETİMİ VE DEVLET DESTEKLERİ

in: Teoride ve Uygulamada Hazine, Haluk EGELİ, Haluk TANDIRCIOĞLU, Editor, Kitapana Basım Yayın Dağıtım Bilişim, İzmir, pp.115-139, 2016

Çocuklara Yönelik Bütçeleme Anlayışı ve Çeşitli Ülke Uygulamaları

in: Prof Dr Fevzi DEVRİM e Armağan, Prof.Dr. Kamil TÜĞEN,Prof.Dr. Asuman ALTAY, Editor, Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaası, İzmir, pp.279-286, 2013

Metrics

Publication

41

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals