Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Neoliberal Urban Policies, Transformation of Cities and Risks

International Ege Congress on Social Sciences & Humanities, İzmir, Turkey, 04 September 2022, pp.403-404

Küreselleşme Sürecinde Kentlerin Dönüşümü

DEÜ 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İzmir, Turkey, 23 June 2022, pp.172-175

Kapalı Konut Siteleri ve Kentlerin Dönüşümü

II. International Congress on Art and Design Research, Kayseri, Turkey, 21 June 2022, pp.116-117

Moderniteye Karşı Postmodern Bir Meydan Okuma: Ankapark (Wonderland Eurasia)

KBAM 8. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu, ‘Yeni Gelecekte Kentler ve Bölgeler: Değişen Dinamikler, Yeni Sorunlar, Değişim ve Dönüşümün Sunduğu Fırsatlar’, Konya, Turkey, 02 December 2021

Gated Communities in İstanbul and İzmir in the Context of Investor Firm’s Qualification

6th International Conference of the Research Network ”Private Urban Governance Gated Communities”, İstanbul, Turkey, 8 - 11 September 2011, pp.70-71

Kentsel Dönüşüm Alanındaki Yasal Düzenlemelerin Neoliberal Kentsel Politikalar Ekseninde Deşifrasyonu

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 39. Kolokyumu Müdahale Mücadele ve Planlama, Trabzon, Turkey, 5 - 08 November 2015, pp.750-758 Sustainable Development

Neoliberal Intervention to the Coastal Areas: The Case Study of Port Alaçatı, Turkey

52nd ISOCARP Congress ”Cities We Have vs. Cities We Need”, Durban, South Africa, 12 - 16 September 2016

Gayrimenkul Odaklı Büyüme Ekseninde İzmir’xxde Çok Katlı Kapalı Konut Siteleri

KBAM 6. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu ”Gayrimenkul Odaklı Büyümeden Üretime Dayalı Büyümeye Doğru”, İzmir, Turkey, 8 - 09 October 2015, pp.153-169

Gayrimenkul Odaklı Büyüme Ekseninde İzmir de Çok Katlı Kapalı Konut Siteleri

6. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı (KBAM) Sempozyumu, İzmir, Turkey, 8 - 09 October 2015, pp.153-169

The New Tendencies in the Housing Production in Izmir: Folkart Housing Projects

I. International Interdisciplinary Social Inquiry Conference, Bursa, Turkey, 17 - 21 June 2012, pp.57

İzmirli’nin İzmir’i: Kentsel Bellek Üzerine Mekansal Bir Çalışma

İzmirli Olmak Sempozyumu, İzmir, Turkey, 22 - 24 October 2009, pp.109-124

Planning and Legal Arrangements Concerning the City in the Post-2000 Period in Turkey

23rd Congress of the Association of European Schools of Planning AESOP Congress, Liverpool, United Kingdom, 15 - 18 July 2009, pp.107

Mortagage as a New Trend in Crisis, Reconstruction and Housing Finance in Turkey

ENHR Working Group Conference Building on Home Ownership: Housing Policies and Social Strategies, Delft, Netherlands, 13 - 14 November 2008, pp.30-31

Planning for the Cultural Tourism in the City of Princes-Manisa

11th World Conference of Historical Cities, Konya, Turkey, 10 - 13 June 2008, pp.183

Kıyı Kanununda Değişiklik Yapılmasını Öngören Yasal Düzenlemelerin Değerlendirilmesi

Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları VII. Ulusal Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 30 May 2008, vol.1, pp.87-94

Planlama Meslek Alanının Odağında Yer Alan Kavramların Planlama Paradigmalarının Dönüşümü Ekseninde Ele Alınması

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 31. Kolokyumu: Planlama Meslek Alanı- Geçmişten Geleceğe, Ankara, Turkey, 7 - 09 November 2007, pp.215-227

Küresel Rekabette Yeni Yerel Duraklar: Kalkınma Ajansları

12. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi Bölge Biliminde Yeni Yaklaşımlar, İstanbul, Turkey, 25 - 26 October 2007, pp.165-171

Presentation of Consumption-Based Spaces in a Postmodern Spatial Restructuring Within the Process of Globalization: Case of Forum Bornova-Izmir

LIVENARCH III Livable Environments and Architecture 3rd International Congress, Trabzon, Turkey, 5 - 07 July 2007, pp.319-327

Functional Transformation of the Historical Pattern Within a Tourism-Based Development Strategy: Case of Kemalpasa Street, Alacati-Izmir

LIVENARCH III Livable Environments and Architecture 3rd International Congress, Trabzon, Turkey, 5 - 07 July 2007, pp.403-412

Kent ve Güven-lik

City and Health Symposium with International Participation, Bursa, Turkey, 7 - 09 June 2006, pp.285-286

İdari Yargı Kararları ve Planlama: İzmir Örneği

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 29. Kolokyumu: Planlamada Yeni Politika ve Stratejiler Riskler ve Fırsatlar, İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2005, pp.509-515

Planlamanın ”Yapabilirlik” Krizinde Özgürleştirici Arayışlar Üzerine

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 27. Kolokyumu: Şehircilikte Reform, Mersin, Turkey, 6 - 08 November 2003, pp.63-79

Books & Book Chapters

Neoliberal Politikalar Ekseninde Manisa’da Üst Ölçekli Turizm Stratejileri

in: Planlama Perspektifinden Politika ve Stratejiler Manisa Deneyimi, M Yıldırım Oral, Dalgakıran Erdoğan Ahu, Karataş Ünverdi Neslihan, Bal Eylem, Tezcan Senem, Ağın Ceren, Editor, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Manisa, pp.49-65, 2015

Türkiye’de Neoliberal Mekansal Gelişim Stratejisi Olarak Kentsel Dönüşüm Projeleri

in: Kentsel Dönüşümde Politika, Mevzuat, Uygulama: Avrupa Deneyimi, İstanbul Uygulamaları, Dilek Özdemir, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, Ankara, pp.256-284, 2010

Economic Restructuring In Turkey Developments In the Housing Sector Since the 2001 Crisis

in: Home Ownership Getting In, Getting From, Getting Out Part III, John Doling, Marja Elsinga, Richard Ronald, Editor, Delft University Press, Delft, Delft, pp.119-135, 2010

An Overview of the Legal and Institutional Regulations in the Field of Urban Archaeology in Turkey

in: Urban Historical Stratum: from Smyrna to Izmir, A. Emel Göksu, Şebnem Gökçen Dündar, Editor, Dokuz Eylul University Faculty of Architecture Press, İzmir, pp.152-160, 2010

An Overview of the Legal and Institutional Regulations in the Field of Urban Archaeology in Turkey

in: Urban Historical Stratum from Smyrna to Izmir, Aliye Emel Göksu, Şebnem Gökçen Dündar, Editor, D.E.U. Faculty of Architecture Press, İzmir, İzmir, pp.151-160, 2010

Cultural Variety, Global Mentality

in: LOCAL IDENTITY AND GLOBALISATION Final Report of the YTK/IFHP Urban Planning and Design Summer School 2007, Ilmavirta Tuomas, Editor, Publication in the Centre for Urban and Regional Studies, Helsinki, pp.84-87, 2007

Metrics

Publication

57

Citation (WoS)

4

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

1

H-Index (Scopus)

1

Thesis Advisory

1

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals