General Information

Institutional Information: Ilahiyat Fakültesi, Temel Islam Bilimleri Bölümü, Arap Dili Ve Belagatı Anabilim Dalı
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Philosophy, History, Psychology, Theology, Education, Philology, Linguistics

Metrics

Publication

1

Biography

EĞİTİM BİLGİLERİ

•          Kahire Ünv. Dâru'l-Ulûm Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı & İslami İlimler (Lisans)

•          Kahire Ünv. Eğitim Fakültesi, Yabancılara Yönelik Arapça Eğitmeni Yetiştiriciliği (Genel Diploma) &Yabancılara Yönelik Arapça Öğretmeni Yetiştirilmesi ve Eğitim Metodları (Uzmanlık Diploması  (Tezsiz Yüksek Lisans)

•          Kahire Ünv. Dâru'l-Ulûm Fakültesi İslam Felsefesi  (Tezli Yüksek lisans) Tez kousu: "Fahreddin Razi Ve Nasiruddin Tusi’nin Karşılaştırmalı Olarak Tasavvuftaki Konumları".

•          Minya Ünv. Dâru'l-Ulûm Fakültesi İslam Felsefesi  (Doktora) Tez konusu:" "Felsefi Tasavvuf'ta Gnostisizmin Eğilimi ve 7. Hicri Yüzyıla Kadar Gelişimi".

•          Kâtip Çelebi Ünv. İslami İlimler Fakültesi, Arap Dili ve Belâgatı Anabilim Dalı (Doktora –Tez Aşaması)        

       İŞ TECRÜBESİ

•          Yabancılara Yönelik Arapça Öğretiminde Hazırlık seviyesinden İleri seviyeye, Üniversite seviyesinde Arapça Eğitmenliği ( 18 yıl ).

•          Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Arap Dili Öğretmenliği (4 yıldır devam etmekte) (İzmir/ Türkiye)

•          Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Arap Dili Öğretmenliği (3 yıl) (Samsun/ Türkiye)

•          Samsun/Atakum İmam Hatip Lisesinde Arapça Öğretmenliği (Samsun/ Türkiye)

•          el-Ezher Ünv. Yabancı Öğrencilere Arap Dili ve İslami İlimler Derslerinin Şerhi ve Eğitimi (Mısır)

•          Üniversitedeki Yabancı Öğrencilere Yönelik Mantık, Felsefe, Kelam, İslam Düşüncesi ve Dinler Tarihi Dersleri Şerhi ve Eğitimi

•          Arapça Online Dil Kurslarında Eğitmenlik

Contact

Email
emangaberkhalil.ahmed[at]deu.edu.tr
Web Page
https://avesis.deu.edu.tr/emangaberkhalil.ahmed