Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gediz Havzasında Bulunması Muhtemel Mikrokirleticilerin Belirlenmesi

International Symposium on Urban Water and Wastewater Management, Denizli, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.232-236

Büyük Menderes Havzası Su Kütlelerinde PAH Kirliliğinin Su Çerçeve Direktifi’ne Göre Değerlendirilmesi

International Symposium on Urban Water and Wastewater Management, Denizli, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.244-251

Büyük Menderes Havzası’ndaki Spesifik Kirleticilerin Belirlenmesi

International Symposium on Urban Water and Wastewater Management, Denizli, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.237-243

Atrazine Treatment with Heterogenous Photo-Fenton like Oxidation using a Statistical Approach

Fifth International Conference On Small and Decentralized Water and Wastewater Treatment Plants, 26 - 29 August 2018

Electrohydrolysis application on metal plating wastewater to produce hydrogen gas

3rd International Hydrogen Technologies Congress, 15 - 18 March 2018, pp.326-328

Hydrogen gas production from food wastes by electrohydrolysis using a Statical design approach

The Second International Hydrogen Technologies Congress (IHTEC-2017), 15 - 18 March 2017 Sustainable Development

Implementatıon of Water Frame Wodrk Dırectıve In Turkey

2nd International Congress on Applied Biological Sciences, 27 - 31 May 2016, pp.57

Çeşitli organik atiklardan elektrohidroliz yöntemi ile hidrojen üretiminin kiyaslanmasi

UHTEK-2015 Ulusal Hidrojen Teknolojileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 23 December 2015

Hydrogen gas production from waste anaerobic sludge by electrohydrolysis Effects of applied DC voltage

Türk Alman Katı Atık Günleri 2010, İzmir, Turkey, 25 - 27 October 2010, pp.143-150

Kağıt Endüstrisi Atıksuyundan İleri Oksidasyon Yöntemleri ile Renk TOK ve AOX Giderimi

ÇMO Çevre Mühendisleri Odası 7. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, İzmir, Turkey, 24 - 27 October 2007, pp.159-168

Azo Boyaları İçeren Sentetik Atıksuların İleri Oksidasyon Yöntemleri İle Giderimi

1. Ulusal Çevre Kongresi, Çevre 2004, Sivas, Turkey, 13 - 15 October 2004, pp.201-207

Petrokimya Endüstrisi Atıksularının Oksidasyon Yöntemleri İle Arıtımı

İTÜ 9. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, Turkey, 2 - 04 June 2004, pp.461-467

4 Klorofenolün Fotokimyasal Yöntemlerle Parçalanması ve Mineralizasyonu

ODTÜ 2. Ulusal Çevre Kirliliği Kontrolü Sempozyumu, Ankara, Turkey, 22 - 24 October 2003, pp.103-112

Stabilizasyon Havuzlarında Duckweed ve Alglerle Nutrient Giderimi

Türkiye’xxde Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu IV, GEBZE, Turkey, 9 - 10 October 2003, pp.437-441

Zeytinyağı Endüstrisi Atıksularının İleri Arıtma Yöntemleriyle Arıtımı

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu, Turkey, 9 - 10 October 2003, pp.124-128

Sabun Üretimi Atıksuların Arıtımı Bir Örnek Çalışma

I. Ulusal Çevre Sorunları Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 16 - 18 October 2002, pp.314-323

Photochemıcal Degradatıon of Phenol in Aqueous Solutıons A Comparatıve Study

5th Specialised Conference on Small Water and Watewater Treatment Systems, İstanbul, Turkey, 24 - 26 September 2002, pp.587-597

Kimyasal Oksidasyon Yöntemleri ile Endüstriyel Atıksuların Arıtılması

İTÜ 8. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 18 - 20 September 2002, pp.39-49

Treatment of Synthetıc Wastewaters Contaınıng 2 4 Dichlorophenol and Phenol by Advanced Oxidation Processes

ISWA 2002 World Environment Congress and Exhibition, İstanbul, Turkey, 8 - 12 July 2002, pp.1661-1771 Sustainable Development

Zeytinyağı Üretim Prosesine Bağlı Olarak Oluşan Karasuyun Kirlilik Karakteristikleri ve Arıtım Teknolojileri

1. Zeytinyağı Üretiminde Çevre Sorunları ve Çözümleri Çalıştayı, 7 - 09 June 2002, pp.35-49

Ses ile Kimyasal Oksidasyon

4. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi Bildiriler Kitabı, Mersin, Turkey, 7 - 10 November 2001, pp.183-192

Assessment of Municipal And Industrial Waste Loads In Tahtalı Watershed Areas In Izmir

Meeting on Coastal Zone Management In The Mediterranean Region, İzmir, Turkey, 26 April - 01 May 2001, pp.15-25

Kimyasal Oksidasyon İle Endüstriyel Atıksuların Arıtılabilirliğine İlişkin Bir Çalışma

Ulusal Sanayi ve Çevre Sempozyumu, Mersin, Turkey, 25 - 27 April 2001, pp.148-157

Boya Fabrikası Arıtma Çamurlarının Karakterizasyonu ve Bertarafı

1. Ulusal Katı Atık Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 21 April 2001, pp.31-39

Tekstil Boyar Atıksularında Renk Giderimi

2000 GAP Çevre Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 16 - 18 October 2000, pp.1129-1137

Zeytinyağı Üretimi Atıksularının Arıtımı ve Yan Ürünlerinin Değerlendirilmesi

Harran Üniversitesi 2000 GAP – Çevre Kongresi, Turkey, 16 - 18 October 2000, pp.713-722

Episodes in the Encyclopedia

Metrics

Publication

71

Citation (WoS)

1004

H-Index (WoS)

15

Citation (Scopus)

1044

H-Index (Scopus)

16

Project

5

Thesis Advisory

1

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals