Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İzmir'de Çok Boyutlu Yoksulluk ve Sosyal Dayanışma Ekonomisi

The Seventh Annual All-İzmir Economics Workshop, İzmir, Turkey, 26 May 2023 Sustainable Development

Yoksulluğu Aşmada Sosyal Dayanışma Ekonomisi ve Kooperatiflerin Rolü

Üretim Gücü Birleşiyor: Kooperatiflerin Kurumsal Kapasitelerinin Geliştirilmesi Çalıştayı, Diyarbakır, Turkey, 15 - 16 November 2022 Sustainable Development

Türkiye Bir Kuşak Bir Yol Projesine Dahil Olmalı Mı? Bir Yapısal Çekim Modeli Analizi

DEÜ, I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi , İzmir, Turkey, 22 - 24 June 2022, pp.152-155

İzmir'de Sosyal Dayanışma Ekonomisi

The Sixth Annual All-zmir Economics Workshop, İzmir, Turkey, 27 May 2022 Sustainable Development

Ticaret Savaşlarına Oyun Teorik Bir Yaklaşım: Türkiye-ABD Örneği

Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK), 7.Uluslararası Ekonomi Konferansı (UEK), Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2018, pp.1829-1847

Türkiye’de Ar-Ge Yoğun Malların Üretim-İhracat İlişkisi

V. Anadolu International Conference in Economics, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 May 2017

Türkiye’de Dışa Açık Sanayileşme ve İstihdam

V.Anadolu International Conference in Economics, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 May 2017 Sustainable Development

Emek Gücü Standartlarının Düşürülmesi Üzerinden Kıran Kırana Rekabet: Türkiye’deki Özel İstihdam Büroları ve Kiralık İşçilik Düzenlemesi

5. Uluslararası Ekonomi Konferansı, Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Büyüme ve Gelir Dağılımı, Muğla, Turkey, 20 - 22 October 2016 Sustainable Development

Türkiye nin Dış Ticaretinin Talep Yönlü Analizi Linder Hipotezinin Testi 1998 2012

TEK, 5.Uluslararsı Ekonomi Konferansı, Muğla, Turkey, 20 - 22 October 2016

Determinants of the Current Account Deficits in Developed and Developing Countries

Turkish Economic Association 4. International Conference in Economics, Antalya, Turkey, 18 - 20 October 2014

Türk Dış Ticaretinin Yönü Dış Ticaret Politikası Perspektifinden Bir Değerlendirme

EconAnadolu 2009: Anadolu International Conference in Economics, Eskişehir, Turkey, 17 June - 19 September 2009

Has Customs Union Changes the Country Concentration of Trade between Turkey and the European Union?

European Trade Study Group (ETSG), 10th Annual Conference, Rome, Italy, 10 - 12 September 2009

Turkey’s Competitiveness in the EU Markets: A Comparison of Different Trade Measures

European Trade Study Group (ETSG), 9th Annual Conference, Athens, Greece, 13 - 15 September 2007

Türkiye ile Çin’in OECD Pazarında Rekabet Gücü Karşılaştırması

Türk Sosyal Bilimler Derneği, 9. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 December 2005

Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük Endeksleri ile Türkiye ve Çin’in Rekabet Güçlerinin Analizi

Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü semineri, İzmir, Turkey, 17 November 2005

Sustainable Trade and Development

World Forum on Sustainable Development, International Research Foundation for Development, IRFD Conference, Johannesburg, South Africa, 27 - 28 August 2002

Revealed Comparative Advantage and Competitiveness:Evidence for Turkey vis-à-vis the EU/15

European Trade Study Group 6th Annual Conference, ETSG 2004, Nottingham, England, 9 - 11 September 2004

Export Supply and Trade Reform The Turkish Evidence

International Conference on Economic Modelling (EcoMod2004), Paris 1 Üniversitesi – Pantheon, Sorbonne (Université Paris I - Panthéon-Sorbonne), Paris, France, 30 June - 02 July 2004

Trade and Competitiveness Between Turkey and the EU Time Series Evidence

Europe in Global World-blending differences, OPEN MINDS Conference, Lodz, Poland, 13 - 14 September 2003

Is There Trade-off Between Foreign Trade and Environment

Environmental Problems of the Mediterranean Region (EPMR), Conference, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 12 - 15 April 2002

The Effects of the Customs Union on Turkish Foreign Trade

European Union's Policy Towards Turkey Aftermath of the Luxembourg Summit, Conference held by United Kingdom Council of Turkish Students' Societies and The University of Birmingham, Birmingham, England, 09 October 1998

An Evaluation of Turkish Trade Policy and Performance

SEI, States and Markets Research Development Group Seminars, Brighton, England, 17 June 1998

Customs Union Relation between Turkey and the European Union

Turkey on the European Road: Enlargement of the European Union: Implications for Turkey, Seminar organized by the Turkish Students’ Society, Brighton, England, 09 June 1998

Books & Book Chapters

Türkiye’nin Dış Ticaret Politikası

in: Türkiye Ekonomisi Üzerine Seçme Yazılar, Yaşar Uysal,Nilgün Acar Balaylar,Nagehan Keskin, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.353-418, 2019

Türkiye’nin Ödmeler Dengesi (1980 Sonrası Dönem İçin Bir Değerlendirme)

in: Türkiye Ekonomisi Üzerine Seçme Yazılar, Yaşar Uysal,Nilgün Acar Balaylar,Nagehan Keskin, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.185-223, 2019

Tarifelerin ve Kotaların Teorisi

in: Uluslararası İktisat, Nihal Tuncer, Editor, Nobel, Ankara, pp.17-470, 2017

Dış Ticaret Politikası

in: Uluslararası İktisat, Nihal Tuncer, Editor, Nobel, Ankara, pp.17-470, 2017

Uluslararası Ticaret, İşgücü ve Çevre Standarları

in: Uluslararası İktisat, Nihal Tuncer, Editor, Nobel, Ankara, pp.17-470, 2017

Parasal Birliğe Geçiş

in: Parasal Birlik Ekonomisi, Utku Utkulu, Gülçin Güreşçi, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.142-156, 2017

Türkiye'de Cari Açıkların Sürdürülebilirliğini Etkileyen Temel Makro Ekonomik Göstergeler

in: Küresel Kriz Çerçevesinde Türkiye'nin Cari Açık Sorunsalı, H.Yetkiner,T.Subaşat, Editor, Eflatun Yayınevi, Ankara, pp.136-150, 2010

Türkiye AB Dış Ticaretinin Yapısı ve Türkiye’nin AB Pazarında Rekabet Gücü: Genel Bir Değerlendirme

in: Türkiye-Avrupa Birliği Sektörel Rekabet Analizleri, S. Bekmez, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.24-56, 2008

Dünya Ticaretinde Yeni Eğilimler ve Türk Dış Ticareti Açısından Değerlendirilmesi

in: Kapitalizm ve Türkiye I, Kapitalizm Tarih ve Ekonomi, F.Ercan,Y.Akkaya, Editor, Dipnot Yayınları, Ankara, pp.295-333, 2005

Gümrük Birliğinin Türk Bankacılık ve Sigortacılık Sektörleri Üzerindeki Etkileri

in: Türkiye-AB İlişkileri ve Gümrük Birliği Sürecinde Sektörlerimiz, iZTO, Editor, İzmir Ticaret Odası (IZTO) Yayını, İzmir, pp.163-185, 1995

Episodes in the Encyclopedia

Metrics

Publication

57

Thesis Advisory

10

Open Access

12
UN Sustainable Development Goals