Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Relationship Between Culture and Logistics Performance

27th Annual Conference of the International Association of Maritime Economists, Athens, Greece, 25 - 28 June 2019 Creative Commons License Sustainable Development

A General View of Ports and Harbours in Aegean Islands

Uluslararası Ege Adaları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 19 - 20 October 2017

A GENERAL VIEW OF PORTS AND HARBORS IN AEGEAN ISLANDS

Uluslararası Ege Adaları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 19 - 20 October 2017

An Ownership and Management Model Proposal for Logitics Centers in Turkey

The Second Global International Conference on Innovation in Marine Technology and the Future of Maritime Transportation, Muğla, Turkey, 24 - 25 October 2016, pp.543-559

Process Analysis of Marine Operations Activities in Marina Businesses An Application in a Marina

Annual Conference on International Association of Maritime Economists (IAME) 2016, Hamburg, Germany, 23 - 26 August 2016

Port Competitiveness and Efficiency An Analysis of Turkish Container Ports

European Conference on Shipping Intermodalism and Ports, Sakız Adası, Greece, 24 - 27 June 2015

Evaluating Container Terminal SupplyChain Integration from Users Perspective

ECONSHIP 2015 European Conference on Shipping, Intermodalism & Ports, Chios, Greece, 24 - 27 June 2015

Türkiye deki Limanlarda Yönetimsel Değişim

II. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi, Aksaray, Turkey, 16 - 18 May 2013, pp.95-103

Kültürel Zeka Uzakyol Kaptanları ve Uzakyol Birinci Zabitleri Üzerinde Bir Araştırma

22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Konya, Turkey, 22 - 24 May 2014, pp.432-444

Organisational Change in Ports and Analysis of Effectiveness in Value Chain Systems Results of a Survey

World Conference on Transport Research Society, Special Interest Group 2: Maritime Transport and Ports Conference, Key Developments in the Port and Maritime Sector, Antwerp, Belgium, 21 - 22 May 2012

Organizational Change at Seaports Impacts on Effectiveness

International Association of Maritime Economists 2009 Annual Conference, Kopenhag, Denmark, 24 - 26 June 2009

Organizational Effectiveness at Seaports A Systems Approach

World Conference on Transport Research Society, Special Interest Group 2: Maritime Transport and Ports Conference, Critical Issues in the Port and Maritime Sector, Antwerp, Belgium, 7 - 08 May 2009

Development of Multimodal Transport in Turkey and Multimodal Transport Corridors

Shipping and Logistics Research Network Workshop, İzmir, Turkey, 19 - 21 January 2009

Developments in Turkish Ports

Shipping and Logistics Research Network Workshop, İzmir, Turkey, 19 - 21 January 2009

Organizational Effectiveness at Seaports According to the Systems Approach

International Association of Maritime Economists 2008 Annual Conference, Dalian, China, 2 - 04 April 2008

Aktarma Limanlarının Seçim Kriterleri

6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, İzmir, Turkey, 25 - 28 October 2007, pp.149-156

Doğu Akdeniz Bölgesindeki Aktarma Yük Trafiğinin Süre ve Maliyet Analizi

Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları VI. Ulusal Konferansı, Ankara, Turkey, 7 - 11 November 2006, vol.2, pp.641-652

The Critical Role of Turkish Ports in Terms of Multimodal Transport Corridors

First International Conference on Business, Management and Economics, İzmir, Turkey, 16 - 19 June 2005

Books & Book Chapters

An Exploratory Study of Recruitment of Women in the Port Industry

in: Handbook of Research on the Future of the Maritime Industry, Nihan Şenbursa, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.110-124, 2022

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma

in: Türkiye İçin Denizcilik Stratejileri, Didem Özer Çaylan, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.225-241, 2019

DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

in: Türkiye için Denizcilik Stratejileri, Didem Özer Çaylan, Editor, Nobel Akademi, İstanbul, pp.225-241, 2019

DENİZCİLİK ALANINDA EĞİTİM VEREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ MİSYON VE VİZYON İFADELERİNİN TEMATİK OLARAK İNCELENMESİ

in: TÜRKİYE İÇİN DENİZCİLİK STRATEJİLERİ, Didem Özer Çaylan, Editor, NOBEL AKADEMİ, İstanbul, pp.1-15, 2019

Örgütsel Kayırmacılık

in: Örgütsel Davranış Odaklı Yönetsel Yaklaşımlar, Enver AYDOĞAN, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.315-331, 2018

Örgütsel Ustalık

in: Örgütsel Davranış Odaklı Yönetsel Yaklaşımlar, Enver AYDOĞAN, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.219-230, 2018

Liman İşletme Yönetimi

in: Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, A.Güldem CERİT, D.Ali DEVECİ, Soner ESMER, Editor, Beta Basım, İstanbul, pp.377-415, 2016

Port and Logistic Chains: Changes in Organizational Effectiveness

in: Maritime Logistics A Guide to Contemporary Shipping and Port Management, Dong-Wook Song, Photis Panayides, Editor, Kogan Page, Londrina, pp.343-380, 2015

Logistics Innovation: A Service-Dominant Logic-Based Conceptual Framework

in: Handbook of Research on Effective Marketing in Contemporary Globalism, BRYAN CHRISTIANSEN,SALİH YILDIZ,EMEL YILDIZ, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.1-26, 2014

Discovering the Nexus between Market Orientation and Open Innovation: A Grounded Theory Approach

in: Transcultural Marketing for Incremental and Radical Innovation, BRYAN CHRISTIANSEN,SALİH YILDIZ,EMEL YILDIZ, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.1-42, 2014

Liman İşletme Yönetimi

in: Denizcilik İşletmeleri Yönetimi, A. GÜLDEM CERİT, D.ALİ DEVECİ, SONER ESMER, Editor, Beta Basım, İstanbul, pp.377-415, 2013

Ports and Logistics Chains: Changes in Organisational Effectiveness

in: Maritime Logistics A Complete Guide to Effective Shipping and Port Management, DONG-WOOK SONG, PHOTIS M PANAYIDES, Editor, Kogan Page, Londrina, pp.233-269, 2012

Organizational Effectiveness in Seaports: A Systems Approach

in: International Handbook of Maritime Business, KEVIN CULLINANE, Editor, Edward Elgar , Cheltenham, pp.174-197, 2010

Organizational Change and Effectiveness in Seaports from a Systems Viewpoint

in: The Handbook of Maritime Economics and Business, COSTAS TH. GRAMMENOS, Editor, Lloyd's List, Londrina, pp.947-984, 2010

The Critical Role of Turkish Ports in Scope of the International Transport Corridors

in: The Reality and Dilemmas of Globalisation, KRZYSZTOF DOBROWOLSKI, JANUSZ ZUREK, Editor, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdanskiego, Gdansk, pp.326-345, 2007

Metrics

Publication

70

Citation (WoS)

42

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

154

H-Index (Scopus)

3

Project

1

Thesis Advisory

6

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals