Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2016 - 2022 Assistant Professor

  Dokuz Eylul University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2010 - 2016 Research Assistant

  Dokuz Eylul University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Managerial Experience

 • 2023 - Continues Head of Department

  Dokuz Eylul University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 • 2021 - 2024 Head of Department

  Dokuz Eylul University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Courses

 • Doctorate Teze İlişkin Araştırma Konuları II

 • Doctorate Seminer

 • Postgraduate Disiplinlerarası Biyofizik Çalışmalarında Ortak Dil

 • Doctorate Görüntüleme Teknikleri

 • Doctorate Biyoelektrisite I

 • Doctorate Teze İlişkin Araştırma Konuları I

 • Doctorate Biyoelektrisite ve Davranış

 • Doctorate Biyoelektrisite II

 • Postgraduate Beyin Araştırmalarında Yeni Analiz Yaklaşımları

 • Doctorate Tez Çalışması

 • Doctorate Makale Yazma Teknikleri

 • Doctorate Radyasyon Biyofiziği

 • Postgraduate Blok 6 Makala Yazma Teknikleri ve Proje Hazırlama

 • Postgraduate Temel Sinyal İşleme

 • Postgraduate Akışkanlar Dinamiği

 • Postgraduate Biyofizikte Temel Ölçüm Yöntemleri

 • Doctorate Uzmanlık Alanı

 • Doctorate Analiz Yöntemleri I

 • Postgraduate Biyofizik Temelleri

 • Postgraduate Blok 4 Biyoelektrisite ve Patoloji

 • Postgraduate Blok 3 Temel Analiz Yöntemleri

 • Doctorate Biyofizik Temelleri

 • Postgraduate Radyasyon Biyofiziği ve Görüntüleme Yöntemleri

 • Doctorate Analiz Yöntemleri II

 • Postgraduate Nöropsikolojik Testlere Giriş

 • Doctorate BYF6078 Nöropsikolojik Testler

 • Doctorate SBE6061 Deneysel Araştırma Verilerinin Kaydı ve Sunumu

 • Doctorate FİZ6057Biyoelektrik Potansiyelleri