Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Periferik Sinir Dokusunun Biyomekanik Özellikleri

XX. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 23 October 2007 - 28 October 2008, vol.41, pp.138

Mechanical Analysis of Tigecycline Loaded Bone Cement And Comparison With Daptomycin And Vancomycin Loaded Bone Cements

31st Annual Congress of International Society for Technology in Arthroplasty (ISTA), Londrina, Brazil, 10 - 13 October 2018

Biyomekanik ve Ortopedide Biyomekanik Uygulamalar

BİYOMUT 2016, İzmir, Turkey, 3 - 05 November 2016

A novel electromechanically activated bone lengthening system

EUROPEAN ORTHOPAEDICRESEARCH SOCIETY24thANNUAL MEETING, 14 - 16 September 2016

Femur Fraktürleri İntramedüller Çivilemesinde İkinci Distal Kilit Vida Gerekli midir

24.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Titanik Kongre Merkezi Belek Antalya. 2014 AOTT Kongre Bildiri kitabı, Antalya, Turkey, 12 - 16 November 2014, vol.48, pp.277

Distal Radius Kırıklarında Kullanılan Perkütan Pinleme Yöntemlerinin Biyomekanik Olarak Karşılaştırılması

VI. Uluslar arası Katılımlı Ulusal Biyomekanik Kongresi, Sakarya, Turkey, 27 - 29 September 2012

Dynamic measurements of musculus tibialis anterior ligaments with different angles

V. Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyomekanik Kongresi, İzmir, Turkey, 23 September 2010, vol.44

The Effects of the Ankle Joint Prosthesis over the load Distribution on the Foot with Different Angles

V. Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyomekanik Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2010, vol.44, pp.3-4

Adipoz kökenli erişkin kök hücrelerin radyoterapi uygulanmış ciltte primer yara iyileşmesi üzerine etkisi

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 33. Ulusal Kurultayı, İzmir, Turkey, 14 September 2011

Adipoz Kökenli Yetişkin Kök Hücrelerin (ADAS) Radyoterapi Uygulanmış Ciltte Primer Yara iyileşmesi Üzerindeki Etkisi

33. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, İzmir, Turkey, 14 - 18 September 2011, pp.1

The Biomechanical Effects of Adductor Hallusis Tendon on hallux valgus Deformity

V. Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyomekanik Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 25 September 2010, vol.44, pp.2

Comparison between a standard intramedullary nail and self guided multiple cannulated intramedullary nail

V. Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyomekanik Kongresi, United States Of America, 23 - 25 September 2010

Comparison Of The Radioactivity And Biomechanical Properties Of Strontium Magnesium Chitosan And Chitin

V. Ulusal Biyomekanik Kongresi, Philadelphia, United States Of America, 23 - 25 September 2010, vol.44, pp.2

Mekanik Yüklenme İle Uzayabilen İntramedüller Çivi

14. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, İzmir, Turkey, 20 May 2009

Extendable Intramedullary Nail With Mechanical Loading

14th National Biomedical Engineering Meeting, İzmir, Turkey, 20 - 22 May 2009, pp.293-295 identifier identifier

Mikro Harekete İzin Veren Biyolojik Plak

XX. Milli Ortopedi Travmatoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 28 October 2007, vol.41

Dinamik Kalça Plağının Sonlu Elemanlar Analizi

XX. Milli Türk Ortopedi Travmatoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 28 October 2007, vol.41

Books & Book Chapters

BÖLÜM: 5 Kırık İyileşmesi Modelleri

in: Ortopedi ve Travmatolojide Deneysel Hayvan Modelleri, F. Volkan ÖZTUNA, Editor, BAYT Bilimsel Araştırmalar Basım Yayın Tanıtım Ltd. Şti., Ankara, pp.27-64, 2015

BÖLÜM 11: Tendon Hasarı modelleri

in: Ortoepedi ve Travmatolojide Deneysel Hayvan Modelleri, F. Volkan ÖZTUNA, Editor, BAYT Bilimsel Araştırmalar Basım Yayın Tanıtım Ltd. Şti., Ankara, pp.173-191, 2015

Metrics

Publication

60

Citation (WoS)

103

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

109

H-Index (Scopus)

4

Project

1

Intellectual Property

5

Open Access

5