Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Uzaktan Çalışma Modelinde İşçinin Gözetlenmesi ve Denetlenmesi

Dijital Çağda Hukuk Sempozyumu, İzmir, Turkey, 15 December 2022

İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Anlaşma Belgesinin Hukuki Niteliği

HUKUKTA DİSİPLİNLERARASI YAKLAŞIMLAR KONFERANSLARI NO. 2 “HUKUKTA ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI”, İzmir, Turkey, 29 April 2021

İş Görmekten Kaçınma Sebebi Olarak Cinsel Taciz

Hukukta Disiplinlerarası Yaklaşımlar Konferansları No.1 ”Çalışma Hayatındaki Hukuki Sorunlar”, 15 - 16 March 2018

İşverenin İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerini Almaması Durumunda İşçinin Çalışmaktan Kaçınma Hakkı

1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi - İnsan ve Toplum Bilimleri (IBAD 2016), Madrid, Spain, 19 - 22 May 2016

Yargılamanın Halka Açıklığı İlkesi

II. Üniversitelerarası Genç Ceza Hukukçuları Kongresi, Ankara, Turkey, 19 March 2010

Books & Book Chapters

İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Anlaşma Belgesinin Hukuki Niteliği Hukukta Anlaşmazlık Çözüm Yolları

in: HUKUKTA ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI” ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Doç. Dr. Uğur TÜTÜNCÜBAŞI Dr. Buse DİŞEL KUMRU Dr. Burcu DEMİRBAŞ AKSÜT Arş. Gör. Abdulkadir HAŞHAŞ, Editor, Adalet Yayınevi, Ankara, pp.45-68, 2021

İşçinin İşyerinde Covıd-19 Kapsamında Alınan Önlemlere Uyma Borcu ve Borcun İhlalinin Hukuki Sonuçları

in: , Prof. Dr. Melda Sur -,Dr. Öğr. Üyesi Mine KASAPOĞLU TURHAN, Editor, Oniki Levha Yayınevi, İstanbul, pp.97-120, 2021 Sustainable Development

İş Hukuku Boyutuyla Örgütlerde Sanal Kaytarma (Dr. Ali Gürsoy ile birlikte)

in: Örgütsel Davranış ve İş Hukukuna Yansımaları, Prof. Dr. Sevinç Köse,Prof. Dr. Mustafa Alp, Editor, Seçkin Yayıncılık, Ankara, pp.239-291, 2020

Metrics

Publication

19
UN Sustainable Development Goals