Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı

Hacettepe Tıp Dergisi , vol.32, no.2, pp.101-105, 2001 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

COVID-19 Olgularının Postmortem Biyopsi Örneklerinin Değerlendirilmesi

21. ULUSAL YOĞUN BAKIM KONGRES, Antalya, Turkey, 17 - 20 March 2022, vol.1, no.3, pp.15-17 Creative Commons License Sustainable Development

The predictors of COVID-19 mortality in a nationwide cohort of Turkish patients

European-Respiratory-Society (ERS) International Congress, Thessaloniki, Greece, 26 - 30 September 2021, vol.58 Sustainable Development identifier

Effects of oral pH changes on smoking desire

European-Respiratory-Society (ERS) International Congress, Madrid, Spain, 28 September - 02 October 2019, vol.54 identifier

MEAN PLATELET VOLÜM KOAH AKUT ATAKTA MORTALİTEYİ BELİRLER Mİ

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 21. ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 11 - 15 April 2018, vol.2018, pp.415

Sepsis ve septik şokta nötrofil/lenfosit oranı mortalite için belirleyici olabilir mi?

14. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi ve 6. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı, 2017, Turkey, 4 - 07 October 2017

Mekanik ventilatör desteği altındaki hastalarda boşaltıcı torasentezin solunum mekanikleri, ventilasyon ve oksijenizasyon üzerine etkileri.

14. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi ve 6. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı, 2017, Turkey, 4 - 07 October 2017

Türkiye’de beyin ölümü teşhisindeki artış organ naklinin artmasını sağlıyor mu?

14. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi ve 6. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı, 2017, Turkey, 4 - 07 October 2017

Intrahospital cardiovascular complications in severe community-acquired pneumonia

European-Respiratory-Society (ERS) International Congress, Milan, Italy, 9 - 13 September 2017, vol.50 identifier

The ICU outcome of massive and submassive pulmonary embolism A case series study

European Respiratory Society International Congress 2016, 3 - 07 September 2016

Possible risk factors for early and late NIV failure

European Respiratory Society International Congress 2016, 3 - 07 September 2016

Is restricted transfusion approach in the ICU appropriate also for COPD exacerbations

European Respiratory Society Annual Congress 2015, 26 - 30 September 2015

Risk factors for mortality in severe pneumonia patients followed in ICU

European Respiratory Society Annual Congress 2015, 26 - 30 September 2015

Does serum uric acid levels predict in hospital mortality in severe COPD exacerbations

European Respiratory Sociey Annual Congress 2015, 26 - 30 September 2015

Does length of hospital stay prior to ICU admission affect mortality in COPD exacerbations

European Respiratory Society Annual Congress 2013, 7 - 11 September 2013

Sick euthyroid syndrome in severe COPD exacerbations

European Respiratory Society Annual Congress 2013, 7 - 11 September 2013

Yoğun bakım ünitesi devir zamanı KOAH alevlenmelerinde mortaliteyi etkiler mi

Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, Turkey, 3 - 07 April 2013

Ağır KOAH alevlenmelerinde ötiroid hasta sendromu sıklığı

Türk Toraks Derneği 16. Yıllık Kongresi, Turkey, 3 - 07 April 2013

Does procalcitonin response to infections change with age?

European Society of Intensive Care Medicine Annual Congress, 2010, 9 - 13 October 2010

DOES PROCALCITONIN RESPONSE TO INFECTIONS CHANGE WITH AGE?

23rd Annual Meeting of the European-Society-of-Intensive-Care-Medicine, Barcelona, Spain, 9 - 13 October 2010, vol.36 identifier

DOES ELEVATED RED BLOOD CELL DISTRIBUTION WIDTH PREDICT HOSPITAL MORTALITY IN CRITICALLY-ILL PATIENTS?

23rd Annual Meeting of the European-Society-of-Intensive-Care-Medicine, Barcelona, Spain, 9 - 13 October 2010, vol.36 identifier

Medikal yoğun bakım ünitesinde izlenen ilaç zehirlenmesi olgularının değerlendirilmesi

6. Ulusala Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, Turkey, 21 - 25 October 2009

Asinetobakter enfeksiyonlarında ampirik tedavi uygunluğunun değerlendirilmesi

6. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, Turkey, 21 October 2009 - 25 October 2005

Sarcoidosis diagnosed with synovial biopsy

8th Congress of the European Federation of Internal Medicine, 2009, 27 - 30 May 2009

Non invaziv mekanik ventilasyonda miğfer başlık helmet uygulaması

Türk Toraks Derneği, 12. Yıllık Kongresi, Turkey, 8 - 12 April 2009

Yoğun Bakım Ünitesinde antibiyotik tedavisi başlama zamanlaması ve uygunluğu

5. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, Turkey, 19 - 23 November 2008

Yoğun Bakım Ünitesi ne yatış gerektiren KOAH alevlenmelerinde prokalsitoninin klinik değeri

5. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, 2008, Turkey, 19 - 23 November 2008

Septik şoklu hastalarda erken hedefe yönelik tedavinin yoğun bakım ünitesinde başlatılmasının sonuca etkisi

Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği 4. Ulusal Yıllık Kongresi, 2007, Turkey, 31 October - 04 November 2007

Akciğer grafisinde incidental saptanan metal dansiteleri

Türk Toraks Derneği 10.Yıllık Kongresi, Turkey, 25 - 29 April 2007

The prevalances of asthma and atopy in bronchiectasis patients

European Respiratory Society Annual Congress 2006, 2 - 06 September 2006

Bronşiektazi hastalarında astım ve atopi prevalansı

Türk Toraks Derneği 9. Yıllık KOngresi, Turkey, 19 April 2006 - 23 April 3006

Bronşiektazi hastalarında sistemik inflamasyon belirleyicileri

Türk Toraks Derneği 9. Yıllık Kongresi, Turkey, 19 - 23 April 2006

Books & Book Chapters

iş ve meslek hastalıkları

Sas Bilisim Yayınları, Ankara, 2022 Creative Commons License

Akut solunum sıkıntısı sendromu

in: Göğüs Hastalıkları Hemşireliği, Uçan ES, Durna Z, Olgun N, Çevik Akyıl R, Editor, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, pp.244-254, 2018

Asid baz dengesi

in: Solunum Fizyolojisi ve Fizyopatolojisi, Gaye Ulubay, Elif Küpeli, Muzaffer Metintaş, Editor, İstanbul Medikal, Sağlık ve Yayıncılık., pp.383-393, 2017

Solunumsal gaz değişim bozuklukları

in: Solunum sistemi fizyolojisi ve fizyopatolojisi, Metintaş Muzaffer, Ulubay Gaye, Küpeli Elif, Editor, İstanbul Medikal, Sağlık ve Yayıncılı, pp.373-382, 2017

Akut solunum yetmezliğinde noninvazif mekanik ventilasyon uygulamasında yer seçimi

in: Organizayondan Tedaviye Yoğun Bakım, Zuhal Karakurt, Begüm Ergan, M. Emin Akkoyunlu, Editor, Türk Toraks Derneği/Atalay Matbaacılık, pp.130-136, 2014

Nütrisyonel değerlendirme

in: İç Hastalıkları, Gürler İliçin, Kadir Biberoğlu, Gültekin Süleymanlar, Serhat Ünal, Editor, Güneş Tıp Kitabevi, pp.2313-2317, 2012

Kronik obstruktif akciğer hastalığı tedavisinde kortikosteroidler

in: KOAH Tedavisi, Lütfi Çöplü, Editor, Poyraz Tıbbi Yayıncılık, Ankara, pp.33-44, 2007

Metrics

Publication

250

Citation (WoS)

771

H-Index (WoS)

15

Citation (Scopus)

665

H-Index (Scopus)

13

Project

1

Thesis Advisory

2

Open Access

40
UN Sustainable Development Goals