Education Information

Education Information

 • 1989 - 1993 Doctorate

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi, Turkey

 • 1985 - 1988 Postgraduate

  Gulhane Military Academy Of Medicine, Gülhane Mılıtary Faculty Of Medıcıne, Department Of Basıc Medıcal Scıences, Turkey

 • 1977 - 1982 Undergraduate

  Hacettepe University, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1993 Doctorate

  Duchenne kas distrofisinde polimeraz zincir reaksiyonu ile indirekt tanı

  Hacettepe University, Tıp Fakültesi

 • 1988 Postgraduate

  Herpes simpleks tip 1 erken antijenlerinin hücrede lokalizasyonu

  Gulhane Military Academy Of Medicine, Askeri Tıp Fakültesi