General Information

Institutional Information: Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Medeni Hukuk Anabilim Dalı
Research Areas: Law, Civil Law, Private Law

Metrics

Publication

14

Thesis Advisory

2

Open Access

6
UN Sustainable Development Goals

Biography

2002’de DEÜ Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Ali Haydar YAĞCIOĞLU, aynı senenin sonlarına doğru aynı Fakülte’de Medeni Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi oldu. YAĞCIOĞLU, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 2002 yılında başladığı Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans programını “Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşlerin Yasal Alım Hakkı” konulu teziyle 2006 yılında tamamladı. Aynı yıl Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Özel Hukuk Doktora programına başlayan YAĞCIOĞLU, 2009-2010 yılları arasında almış olduğu DAAD bursuyla Almanya’nın Münster kentinde doktora tez çalışmasına yönelik araştırmada bulundu ve 2013 yılı Haziran ayında Doktora programını “Haksız Fiil Sebebiyle Aynı Zarardan Birden Fazla Kimsenin Müteselsil Sorumluluğu” konulu tez çalışmasıyla tamamlayarak Doktor unvanını almaya hak kazandı.

Contact

Email
ali.yagcioglu[at]deu.edu.tr
Web Page
https://avesis.deu.edu.tr/ali.yagcioglu