General Information

Institutional Information: Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
Research Areas: Commercial Law

Metrics

Publication

30

Thesis Advisory

30

Open Access

29
UN Sustainable Development Goals

Biography

1966 yılında Kütahya’nın Simav ilçesi Göl Köyünde doğan Prof. Dr. Ahmet Türk, İlk ve orta öğrenimini Simav’da tamamladı. 1983 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans öğrenimine başladı. Fakülteyi 19.6.1987 tarihinde bitirdikten sonra yaklaşık bir yıl serbest avukatlık yaptı. 1989 Eylülünde Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başladı.

1990 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans öğrenimini tamamladı. “İcra Hukukunda Menfi Tespit Davası, Koşulları ve Yargılama Usulü” adlı yüksek lisans tezi 90/100 puanla (“pekiyi” derece ile) kabul edildi. Yüksek lisans öğrenimini bitirir bitirmez aynı üniversitenin aynı enstitüsünde doktora öğrenimine başladı. Doktora yeterlik sınavını “95/100” puanla (“pekiyi” derece ile) verdikten sonra, Almanya Federal Cumhuriyeti Akademik Değişim Servisi”nin (DAAD) verdiği araştırma bursunu kazanarak bir yıllığına Almanya’ya gitti. Köln Üniversitesi’nde bilimsel araştırmalar yaptı. Almanya’da doktora öğrenimine kabul edilmesine rağmen, Türkiye’ye dönerek doktorasını tamamladı. “Anonim Ortaklıkta Sermaye Kaybı ve Borca Batıklığın Hukuki Sonuçları” adlı doktora tezi “Pekiyi” derece ile kabul edildi.

1999-2000 yılları arasında Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalında yardımcı doçent unvanıyla görev yaptı. 

Eylül 2000’den beri Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret hukuku Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapan Ahmet Türk, 3 Mart 2008’de doçent unvanını almış,13.02.2009’da Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret hukuku Anabilim Dalı doçent kadrosuna, 14.03.2017 tarihinde de aynı Anabilim Dalının profesör kadrosuna atanmıştır. 

2003 ve 2007 yıllarında Almanya Federal Cumhuriyeti Akademik Değişim Servisi”nin (DAAD) verdiği burslarla iki kez daha Almanya’da bilimsel araştırmalar yapan Ahmet Türk iyi derecede Almanca (ÜDS: 86,250) ve orta düzeyde İngilizce bilmektedir.      

Contact

Email
ahmet.turk[at]deu.edu.tr
Web Page
https://avesis.deu.edu.tr/ahmet.turk