Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Vergi Kaçakçılığı Suçu

Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı: Küreselleşme Piyasa ve Devlet, İzmir, Turkey, 24 - 25 September 2009, vol.2, pp.111-124

The Rules And Case of Tax Avoidance In Private Sector Cases In General

International Conferences on Social Sciences, İzmir, Turkey, 21 August - 22 October 2008, vol.4, pp.87-98

TÜRKİYE'DE FİNANS PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ

EGE BÖLGESİ MALİYE BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 26 October 1998, pp.135-168

Books & Book Chapters

Tahsil Zamanaşımı

in: Amme Alacağının Cebren Takibi, Hakan Bay,Zeynep Arıkan, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.411-439, 2022 Creative Commons License

Türkiye'de Emlak Vergisi Uygulamasında Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

in: Maliye Yazıları Mali Hukuk, Muharrem Çakır,Arkan Yusufoğlu, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.1-18, 2022

Afetlerin Vergi Yargılama Sürecine Olan Etkileri

in: Afetlerde Mali Yapı, ARIKAN,Zeynep,BAY,Hakan., Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.399-428, 2021

Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi ve Boyutları

in: Prof. Dr. Fevzi DEVRİM'e Armağan, Tüğen Kamil, Altay Asuman, Editor, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları- Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü, İzmir, pp.231-248, 2014

Metrics

Publication

18

Thesis Advisory

25

Open Access

24
UN Sustainable Development Goals