Current Eco-Friendly Approaches in Antifouling Paint Tests


Yılmaz Abeşka Y., Doğmaz S., Kırkız İ., Çavaş L.

International Symposium on Ballast Water and Biofouling Management in IAS Prevention and Control, Antalya, Turkey, 28 - 30 November 2023, pp.62-63

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.62-63
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Antifouling paints are one of the most important parameters in preventing the spread of invasive foreign species. Most of the antifouling paints on the market consist of self-polishing antifouling paints. The effectiveness of these paints is due to the biocidal agents they contain. The type and amount of biocidal agents significantly affect the effectiveness of the antifouling paint. There are many field tests that have been implemented in the R&D studies of antifouling paints. These field tests involve applying candidate antifouling paints to a plate and evaluating their performance. However, current practices and regulations require revealing the kinetics and cumulative release rates of biocidal agents to be released from candidate antifouling paints into the marine ecosystem. In this study, the necessary methods for measuring biocidal agents released from antifouling paints are explained. Therefore, measuring the kinetics of biocidal agents released from antifouling paints is critical for the health of our marine ecosystems. 

Antifouling boyalar istilacı yabancı türlerle mücadelede önem taşıyan parametrelerden birisidir. Pazarda yer alan antifouling boyaların büyük bir kısmı self-polishing antifouling boyalardan oluşmaktadır. Bu tip boyaların etkinlikleri içeriklerinde yer alan biyosidal ajanlardan kaynaklanmaktadır. Biyosidal ajanların tipi ve miktarı antifouling boyanın kalitesini ve etki süresini önemli ölçüde etkilemektedir. Antifouling boyaların AR-GE çalışmalarında günümüze kadar uygulanmakta olan birçok alan testi bulunmaktadır. Bu alan testleri aday antifouling boyaların bir plaka üzerine uygulanması ve alan testlerinde performanslarının değerlendirilmesi üzerinedir. Ancak güncel uygulamalar ve regülasyonlar aday antifouling boyalardan deniz ekosistemine salınacak biyosidal ajanların kinetiğini ve kümülatif salınma oranlarının ortaya çıkarılmasını gerekmektedir. Bu çalışmada, antifouling boyaların yüzeylerinden salınan biyosidal ajanların ölçülmesine yönelik gerekli yöntemler açıklanmaktadır. Sonuç olarak; ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olup denizcilik aktiviteleri ülkemiz için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, antifouling boyalardan salınan biyosidal ajanların kinetiklerinin ölçülmesi deniz ekosistemlerimizin sağlığı açısından kritik değerdedir.