Lisans Son Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin Öz Şefkat Deneyimleri: Tanımlayıcı Kalitatif Çalışma


Creative Commons License

Serçe Yüksel Ö., Günüşen N., İnce S. Ç.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Sağlık ve Yaşam Kongresi 22, İzmir, Turkey, 21 - 22 October 2022, pp.1-2

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-2
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Öz şefkat, son yıllarda ruh sağlığını ve dayanıklılığı geliştirebilen ve şefkatli bakımı kolaylaştıran bir kavram olarak tartışılmaktadır. Hemşirelik öğrencileri için öz şefkatin anlamı ve hemşirelik bakımında öz şefkatin yeri hakkında çok az şey bilinmektedir.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, hemşirelik son sınıf öğrencilerinin öz-şefkat deneyimlerini, hasta bakımında öz-şefkatin önemine ilişkin algılarını ve öz şefkatin önündeki engelleri keşfetmektir.

Yöntem: Bu nitel tanımlayıcı araştırma, Türkiye’nin batısında yer alan bir üniversitenin hemşirelik fakültesinde yürütülmüştür. 20 hemşirelik son sınıf öğrencisi ile bireysel yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veriler nitel içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir.

Bulgular: Bu çalışmanın analizi sonucu üç ana tema ortaya çıkmıştır: (1) başkalarına gösterdiğim gibi kendime şefkat gösterebiliyor muyum?, (2) öz şefkat engelleri ve (3) öz-şefkati geliştirmek.

Sonuç: Bu çalışmada, hemşirelik son sınıf öğrencilerinin şefkatli bakım verebilmeleri için öz şefkatin önemli olduğu sonucuna varılmıştır. Bulgular, öz şefkatin önündeki engellere yönelik farkındalık artırılarak, öz şefkat kavramının lisans eğitimine entegre edilmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu çalışma, ayrıca lisans eğitiminde şefkatli bakımın, öğrencilerin hasta kadar kendilerine de uygulayabilecekleri bir kavram olarak ele alınmasının gerekliliğini göstermektedir. Hemşire eğitimciler, öz şefkatin önündeki engellerin farkında olarak, öz şefkat kavramını eğitim müfredatlarına entegre edebilirler. Böylece hemşireler öğrencilik yıllarından başlayarak suçluluk duymadan kendi önceliklerine dikkat etmeyi öğrenebilirler.

Anahtar Kelimeler: bakım, şefkat, öğrenci hemşire, hemşirelik eğitimi, öz şefkat, kalitatif araştırma.