Amitriptilin ve imipramin toksisitesi oluşturulan farelerde aktif kömürün serum düzeyine etkisi


Gelal A., Ateş M., Gönen C., Murat N., Arkan F., Tunçok Y., ...More

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.2, no.11, pp.139-143, 1997 (Peer-Reviewed Journal)