Fizik bulguyu ölçen tanı testlerinin güvenirliğinin belirlenmesindemetodolojik sorunlar: tekrar test ne zaman yapılmalı?


Özgür S., Söke F., Keskinoğlu P., Dönmez Çolakoğlu B., Genç A.

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-FIZYOTERAPI REHABILITASYON, vol.29, no.2, pp.27, 2018 (Scopus)