ARTIFICIAL CAPILLARY NETWORK MODELLING WITH ENDOTHELIAL CELLS WHİCH STORED IN POLYMER IN RATS


Süleymanov N., Sokullu Ş. E., Polat İ., Serin M., Ergür B. U., Silistreli E. E.

16. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi , İstanbul, Turkey, 12 - 15 November 2020, vol.28, no.8, pp.9

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 28
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.9
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş: Periferik arter hastalığı özellikle ilerleyen yaşlarda görülme sıklığı artan ateroskleroz temelinde gelişen önemli bir hastalıktır. Medikal ve klasik cerrahi tedavinin etkisiz kaldığı durumlarda PAH’lı kişilere uygulanacak tedaviler için yeni alternatif modeller geliştirilmektedir. Çalışmada PAH tedavisinde kullanılması için ratlarda polimere depolanmış endotel hücreleriyle artifisyel kapiller ağ oluşturma modeli geliştirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Otuz beş adet Wistar-Albino sıçanın beş farklı gruba ayrıldı. Polietilen glikol yapıdaki polimerin içerisine çoğaltılmış İnsan Umblikal Veni Endotel Hücreleri (HUVEC) konuldu. Hücre yüklü polimer sıçanların arka bacak kısımlarına implante edilmiş ve sıçanlar 14. ve 28. günlerde sakrifiye edilerek incelenmek üzere doku örneği alındı. İmmünohistokimyasal incelemede oluşan damar yapısının incelenmesi için VEGF, CD31, α-SMA, ANG-1 belirteçleri kullanıldı. Bulgular: Endotel skorlaması ve VEGF evrelemesine göre boş polimerler ile dolu polimerler arasında hem 14. gün ve 28. gün alınan kesitlerde istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı. Dolu polimerlerin 14. ve 28. gün alınan kesitleri arasında da istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edildi. Yirmi sekizinci gün alınan kesitlerde damar oluşumu daha fazla gözlendi. ANG-1 ve α-SMA parametrelerinin incelenmesinde sadece 28. günde alınan boş ve dolu polimerler arası damar oluşumu açısından istatistiksel olarak fark saptandı. CD31’in incelenmesi sonucu ise buna ek olarak 14. gün alınan boş ve dolu polimerlerin damar oluşumu açısından da fark saptandı (p<0.05). Sonuç: Bulgular literatürler ışığında değerlendirildiğinde sıçanlara endotel yüklü polimerin implante edilmesiyle damar oluşumunun arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Hücre yüklü polimerlerin 28. günde alınan örneklerde daha fazla damar oluşturması damar oluşumu açısından optimum süreyi bulabilmek amacıyla daha farklı çalışmaların yapılması gerektiğini ortaya koymuştur. Epidemiyolojik kanıt piramidinin en üstünde yer alan randomize kontrollü klinik çalışmalara konu olabilmesi için hayvan deneyleriyle en iyi hücre tipi, en iyi biyomateryal ve optimum süre bulunmalıdır.