THE GLOBAL MICROCHIP SHORTAGE IN THE SUPPLY CHAIN WITH THE THEORY OF CONSTRAINTS APPROACH


Creative Commons License

Basmacı G., Aydın B., Özdemir A.

International Ege Congress on Social Sciences & Humanities, İzmir, Turkey, 2 - 04 September 2022, pp.22-23

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.22-23
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

With the developing technology in recent years, the tendency towards digital world has increased and this has affected the demand for microchips. Today, the supply of microchip is needed in the production of many products such as home electronics, cryptocurrency mining devices, game consoles, automobiles and devices needed in the health sector. Microchip shortage due to increasing demand in the global context began to deepen in 2020 with the Covid-19 pandemic. From the perspective of the automotive sector, which is one of the sectors most affected by the microchip shortage, the effects of the crisis on the supply chain can be seen more clearly. The manufacturing process of a microchip producer takes about two months. The time from order to shipment can take up to four months in total. There are close to 100 microchips in a modern vehicle. Automotive manufacturers who cannot supply microchips have nearly 10 million pending orders. Microchip manufacturers, on the other hand, have serious problems in the supply of raw materials. Raw material problems that started with natural disasters and water scarcity; Microchip manufacturers have faced a very serious crisis with the increasing demand of consumers for higher technology products with the developing technology and pandemic. The theory of constraints was introduced by Dr. Eliyahu M. Goldralt in the early 1980s. The theory of constraints is a theory that includes finding the factor that reduces the system performance by creating disruptions in the functioning of the systems and improving the system. In this theory, the system is considered as a chain, and the weakest of the links that make up the chain is called the "constraint". The theory suggests focusing on the constraint to improve the system with empirical methods. In this study, the microchip shortage experienced due to the disruptions in the supply chain in recent years, the reasons for its emergence, the action plans proposed to overcome the microchip shortage are shared in a global context. In this study, the theory of constraints is presented as a model for improving the bottleneck created by microchip shortage in corporations.

Son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte dijital dünyaya olan yönelim artmış ve bu durum mikroçiplere olan talebi etkilemiştir. Günümüzde ev elektroniği, kripto para madenciliği cihazları, oyun konsolları, otomobiller ve sağlık sektöründe ihtiyaç duyulan cihazlar gibi birçok ürünün üretiminde mikroçip tedariğine ihtiyaç duyulmaktadır. Küresel bağlamda artan talebe bağlı yaşanan mikroçip kıtlığı, 2020 yılında Covid-19 pandemisi ile derinleşmeye başlamıştır. Mikroçip kıtlığından en çok etkilenen sektörlerden olan otomotiv sektörü açısından bakıldığında, krizin tedarik zinciri boyutundaki etkileri daha net görülebilmektedir. Mikroçip üreten bir firmanın imalat süreci iki aya yakın sürmektedir. Siparişten sevkiyata kadar geçen süre ise toplamda dört ayı bulabilmektedir. Modern bir araçta 100’e yakın mikroçip bulunmaktadır. Mikroçip tedarik edemeyen otomotiv üreticilerinin 10 milyona yakın bekleyen siparişi bulunmaktadır. Mikroçip üreticisi firmalar ise hammadde tedarikinde ciddi sorunlar yaşamaktadır. Doğal afetler ve su kıtlığı ile başlayan hammadde sorunları; gelişen teknoloji ve pandemi ile birlikte tüketicilerin daha yüksek teknolojili ürünlere olan talebinin beklenenin üzerinde artması ile birlikte mikroçip üreticileri çok ciddi bir kriz ile karşı karşıya gelmiştir. Kısıtlar teorisi 1980’li yılların başında Dr.Eliyahu M.Goldralt tarafından ortaya konulmuştur. Kısıtlar teorisi sistemlerin işleyişinde aksamalar yaratarak, sistem performansını düşüren unsurun bulunması ve sistemin iyileştirmesini içeren bir teoridir. Bu teoride sistem bir zincir olarak ele alınmaktadır ve zinciri oluşturan halkalardan en zayıf olanı “kısıt” olarak adlandırılmaktadır. Teori, sistemin ampirik yöntemler ile iyileştirilmesi için kısıta odaklanılmasını önermektedir. Bu çalışmada son yıllarda tedarik zincirinde yaşanan aksamalar nedeniyle yaşanan mikroçip kıtlığı, ortaya çıkış nedenleri, mikroçip kıtlığı ile mücadelede önerilen eylem planları küresel bağlamda paylaşılmıştır. Çalışmada kısıtlar teorisi, mikroçip kıtlığının işletmelerde yarattığı darboğazın iyileştirilmesine yönelik bir model olarak sunulmuştur.