İzmir körfezi doğusunda 2b’xxlu zemin-anakaya modellerinin yüzey dalgası ve mikrogravite yöntemleri kullanılarak oluşturulması


Creative Commons License

Pamuk E., Özdağ Ö. C., Akgün M., Gönenç T.

4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Deprem-zemin ortak davranışı tanımlanırken temel alınan 2B'lu zemin-anakaya modellerinin oluşturulması amacıyla İzmir Körfezi doğusunda 10 km uzunluğundaki K-G doğrultulu 2 profil boyunca çeşitli jeofizik yöntemler uygulanmıştır. 50 m derinliğe kadar olan Kayma dalgası hız (Vs) değerleri MASW ve ReMi yöntemlerinin birlikte kullanılması ile elde edilmiştir. Daha derin Vs değerleri ise SPAC yöntemi kullanılmıştır. Elde Edilen Vs değerlerinden ampirik bağıntılar yardımıyla tabakaların yoğunluk değerleri hesaplanmıştır. Mikrogravite yönteminden elde edilen residüel gravite değerleri bu yoğunluk değişimlerine göre modellenerek 2B’lu zemin- anakaya modelleri oluşturulmuştur. Elde edilen modeller incelendiğinde özellikle körfeze yakın kesimlerde zeminin 300-400 m kalınlığında ve birden fazla tabakadan oluştuğu saptanmıştır. Zemin kalınlığının Körfez doğusuna ve Kuzey-Güney yönüne doğru azaldığı belirlenmiştir.