Yarı Rijit Düğüm Noktalı Düzlem Çerçevelerde Rijitlik İndeksinin Eğilme Momenti Dağılımına Etkisi


Çatal H. H.

İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Haber Bülteni, vol.113, pp.13-19, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)