Novaya Model Chelochislennogo Lineynogo Programirovaniya dlya Zadachi Kommivoyajera


Stetsyuk P., Nurıyev U., Nurıyeva F.

Mathematical Modelling, Optimization and Information Technologies, 15 November 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes